DERS 1

Mae sensei Karu no koto arigatoo kono tame ni^^.

ŞAHIS ZAMİRLERİ

Watashi - ben
Anata - sen
Kare - o
Kanajyo - o
Watashitachi - biz
Anatagata - siz
Karera – onlar
Memo(not):’o’ anlamında erkekler için kare kadınlar için kanojyo kullanılır.

Örnekler:
Anata wa nihonjin desu ka? – siz Japon musunuz?
Kare wa sensei desu. – o(erkek) öğretmendir.
Watashitachi wa amerikajin desu. – biz Amerikalıyız.

CÜMLENİN ÖĞELERİ

Japonca cümlelerde cümlenin öznesinden hemen sonra wa edatı kullanılır.bu edatın görevi cümlede özneyi belirlemektir.

Anata wa doko e ikimasu ka? – siz nereye gidiyorsunuz?
Watashi wa depaato e ikimasu. – mağazaya gidiyorum.

Ancak çoğu zaman Japonca cümlelerde özne belirtilmez.öznenin kim olduğu sözün gelişinden kolayca anlaşılır.

Doko e ikimasu ka? – nereye gidiyorsunuz?
Depaato e ikimasu. - mağazaya gidiyorum.

DESU EYLEMİ

‘olmak’ anlamına gelen desu eylemi olumlu cümlelerin sonunda yer alır. “des” diye okunur.bu eylemin dilimize çevrilişi cümlenin türüne göre –dır-dir-ım-sın-ızvb. şeklinde olur

özne+wa+ad/sıfat+desu

watashi wa gakusei desu. – ben öğrenciyim.

Dewa arimasen ve ja arimasen desu eyleminin olumsuz biçimidir.ja arimasen günlük konuşma dilinde daha çok kullanılır.

Özne+wa+ad/sıfat+dewa arimasen.(ja arimasen)

Watashi wa gakusei dawa arimasen.
Watashi wa gakusei ja arimasen.
Ben öğrenci değilim.

Anata wa gakusei desu ka? – siz öğrenci misiniz?/sen öğrenci misin?

Cümlenin sonunda kullanılan ka adetimimı anlamına gelir.

Desu eyleminin geçmiş zamanı deshita’dır.aşağıdaki cümlelerde bu tür cümlelerin geçmiş zamanının olumluolumsuz ve soru biçimlerini inceleyiniz.

ALIŞTIRMALAR.

Watashi wa gakusei deshita.

Watashi wa gakusei dewa arimasen deshita.

Anata wa gakusei deshita ka.

İŞARET ZAMİR VE SIFATLARI

İşaret zamirleri

Kore - bu
Sore – şuo
Are - o
Dore – nehangisi

İşaret sıfatları

Kono - bu
Sono – şuo
Ano - o
Dono – nehangisi


Koko - burası
Soko – şurasıorası
Asoko - orası
Doko - neresinereye

Memo: korekono konuşmacıya yakın;soresono dinleyiciye yakın;areano konuşmacı ve dinleyiciye uzak olan şeyler için kullanılır.

Kore wa hon desu. – bu kitaptır.
Kono hon wa takai desu. – bu kitap pahalıdır.
Sore wa atarashii jidoosha desu. - o yeni arabadır.
Sono jidoosha wa yasui desu. – o araba ucuzdur.

Japoncada işaret sıfatları isimlerin önünde kullanılırtek olarak kullanılmaz.

SIFATLAR

Japoncada sıfatlar i sıfatları ve na sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır. İ sıfatları sonu i ile biten sıfatlardır. Na sıfatları ise sadece sadece ismin önünde kullanılır.

1-“i” sıfatları

atarashii - yeni
furui - eski
yasui - ucuz
muzukashii – zor

kono hoteru wa atarashii desu. – bu otel yenidir.

Kore wa oishii ringo desu. – bu lezzetli bir elmadır.

İ sıfatlarının olumsuz biçimi sıfat köküne ku nai biçiminin eklenmesiyle yapılır.

Kono hoteru wa atarashiku nai desu. – bu otel yeni değildir.

Kore wa oishiku hai desu. – bu lezzetli değildir.

2-“na” sıfatları

shinsetsu – kibarnazik
shizuka – sakinsessiz
kirei - güzel
yuumei – ünlü

kore wa yuumei ongaku desu. – bu ünlü bir şarkıdır.

Furidoommu faiguterusu ongaku wa yuumei desu. - freedom fighters şarkısı ünlüdür.

İYELİK DURUMU

Japoncada eylemler 3’e ayrılır.

Birinci grup eylemler

Sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçimi
Kaku -kakimasu -kakimasen
Oyogu -oyogimasu -oyogimasen
Hanasu -hanashimasu -hanashimasen
Yomu -yomimasu -yomimasen
Tobu -tobimasu -tobimasen
Matsu -machimasu -machimasen
Ka(w)u -kaimasu -kaimasen
Furu -furimasu -furimasen

geçmiş biçimi - olumsuz geçmiş - te biçimi
kakimashita -kakimasen deshita - -kaite imasu
oyogimashita -oyogimasen deshita- -oyoide imasu
hanashimashita -hanashimasen deshita - -hanashite imasu
tobimashita -tobimasen deshita - tonde imasu
machimashita -machimasen deshita -matte imasu
kaimashita -kaimasen deshita -kaite imasu
furimashita -furimasen deshita -futte imasu

ikinci grup eylemler

sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçimi
taberu -tabemasu -tabemasen
miru -mimasu -mimamsen

geçmiş biçim - olumsuz geçmiş - te biçimi
tabemashita -tabemasen deshita -tabete imasu
mimashita -mimasen deshita -mitte imasu

düzensiz eylemler

sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçim
suru- - shimasu - shimasen
kuru - kimasu - kimasen

geçmiş biçimi - olumsuz geçmiş - te biçimi
shimashita - shimasen deshita - shite imasu
kimashita - kimasen deshita - kite imasu