İspanyolca deyim - İspanyolca deyimler ve anlamları

No pegar ojo: Uyumamakgözünü kırpmamak

Pasar la noche en blanco: Geceyi uymadan geçirmeksabaha kadar uyumamak

Estar de juerga: Çok eğlenmekEğlencede bulunmak

Dar la lata: Rahatsızlık vermek

Armar jaleo: Gürültü yapmak(rahatsız edici seviyede)

Estar por + infinitivo: -mak üzere(örnek: dışarı çıkmak üzereyim.)

No quedar más remodio que: Başka çare kalmamak

Cambiar de opinión: Fikrini değiştirmek

Estar argulloso/a de: Guru duymak(birine birşeye)

Un ruido insoportable: Dayanılmaz bir gürültü

Quedarse con la boca abierta: Ağzı bir karış açık kalmak