korece hitap - korece öğreniyorum - korece konuşmak


Korece 21’i sesli 19’u sessiz 40 harften oluluşur. Bunların 24’ü temel harflerdir . Yazarken iki kural vardır. İlki soldan sağa doğru yazmak ikincisi yukardan aşağıya doğru yazmaktır. Türkçe'de ki gibi sadece kelimeler arasında boşluk vardır hecelerin arasında yoktur. Kelimeyi boşluklu yazmak yazım hatasıdır.
Sesli harfler Kral tarafından Cennet “.” Dünya “ㅡ” ve İnsan “ㅣ”diye adlandırılan 3 temel şekilden oluşturulmuştur.

ㅡ = ㅗ


ㅣ . = ㅏ
. = ㅜ

: ㅣ = ㅕ


Korecede ㅗ ve ㅏ harfleri baktıkları yönlerden dolayı kuzeyi ve doğuyu temsil ederler bir adıda aydınlık demektir. ㅜ ve ㅓ harfleri güneyi ve batıyı temsil ederler bir adıda karanlıktır. Bu bilgi korecede ki çift seslileri yazarkende işinize yarayacaktır. Karanlık ve aydınlık harfler birlikte kullanılamazlar.


ㅘ ve ㅝ harflerini yazarsınız biri kuzey ve doğu diğeri de güney ve batıdır. Ama ㅗ ㅓ böyle yazamazsınız. Böyle bir harf yoktur korecede. Bilgisayarda yazarken burdada görüldüğü gibi bilgisayar bu iki harfi birliştirmez ve ayrı yazar. Ama siz harfi çok iyi ezberleyemediyseniz ve bu kuraldan habersizseniz elinizle bu iki harfi yanyana çok rahat yazabilirsiniz. Böyle hatalar yapmamak için bu kuralı unutmamak gerekir. Tabi bi sadece çift sesli harflerde işinize yarayacak bir kural değildir. İlerde gramer çalışmalarında fiil ve sıfatlara zamanları eklediğinizde çok işinize yarayacak bir kuraldır. Unutmayın gece ve gündüz aynı anda aynı yerde olmazlar.

Sessiz harfler 5 temel şekilden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

ㅁ ve ㅇ

1. ㅡSessiz Harfler (자음 Çaım)


ㄱ (ㄲ) ㄷ (ㄸ) ㅂ (ㅃ) ㅅ (ㅆ) ㅈ (ㅉ)


ㄱ Başta olursa "K" ortada olursa "G" sesi gibi okunur.
가수(kasu) şarkıcı 학원(Hagvuon)(hagwon) Dersane Kurs
ㄲ Sert sekilde "K" sesiyle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
ㅋ "K" sesiyle okunur.
ㄷ Başta "D" sesiyle okunur . Sonda "T" sesiyle okunur.
ㄸ Sert "D" sesiyle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
ㅌ "T" sesiyle okunur.
ㄹ Cümle sonunda "L" sesiyle cümle ortasında "R" sesiyle okunur.
날(Nal) Gün 설악산 (Soragsan) Sorag? dağı (Kore’de bir dağ ismi)
ㅂ "B" sesiyle okunur. Kelimenin başında “P” sesiyle okunur.
ㅃ Sert "B" sesiyle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
ㅍ "P" sesiyle okunur.
ㅅ "S" sesiyle okunur. Kendinden sonra sesli harflerden ㅣ(i) gelirse "Ş" sesini alır. Kelimenin sonunda "T" sesiyle okunur.
산 (San) Dağ 시간 (Şi gan) Vakit Zaman 옷 (Ot) Kıyafet Elbise
ㅆ Sert "S" sesiyle okunur vurgulu ve tok bir şekilde.
ㅇ Ng sesiyle okunur. “N” ye çok vurgu yapmadan “G” genizden gelecek sekilde okunur.“Kelimenin başında okunmaz.
여동생 (Yodongseng) Kız kardeş 생각 (Senggak) Fikir Düşünce 이따가 (iddaga) Birazdan
ㅈ Başta olursa "C" ve "Ç" sesi arasında ama daha çok "Ç" ye yakın bir sesle okunur. Kelimenin sonunda “T” sesiyle okunur. Ortada olursa "C" sesiyle okunur.
잠(Çam) Uyku 금지 (Kımci) Yasak 낮(Nad) Öğlen
ㅉ Sert "C" sesiyle okunur vurgulu vet ok bir şekilde.
ㅊ "Ç" sesiyle okunur. . Kelimenin sonunda “T” sesiyle okunur.
낯 (Nad)
ㅎ "H" sesiyle okunur. . Kelimenin sonunda “T” sesiyle okunur.
낳 (Nad)
2.Sesli Harfler (모음 / moım)

ㅏ(ㅐ ㅒ) ㅓ (ㅔ ㅖ) ㅗ (ㅘ ㅚ) ㅜ (ㅝ ㅟ) ㅡ (ㅢ)


ㅏ A sesiyle okunur.
ㅑ Ya şeklinde okunur. Ağzınızı “A” diyecekmiş gibi açıp “Ya” demelisiniz.
ㅓ O sesiyle okunur.
ㅕ Yo şeklinde okunur. Ağzınızı “O” diyecekmiş gibi açıp “Yo” demelisiniz.
ㅗ O sesiyle okunur. Ağzınızı “U” diyecekmiş gibi açıp “O” demelisiniz.
ㅛ Yo seklinde okunur. Ağzınızı “U” diyecekmiş gibi açıp “Yo” demelisiniz.
ㅜ U sesiyle okunur.
ㅠ Yu sesiyle okunur.
ㅡ I şeklinde okunur.
ㅣ İ şeklinde okunur.
ㅐ E şeklinde okunur.
ㅒ Ye şeklinde okunur.
ㅔ E şeklinde okunur.
ㅖ Ye şeklinde okunur.
ㅘ Oa hızlı söylerken Wa der gibi okunur
ㅙ We şeklinde okunur.