EMPHATIC "DO"

Simple Present ve Simple Past tense'lerle normalde olumlu cümlede "do/does did' kullanılmaz. Ancak vurguyu artırmak için bu yardımcı fiilleri olumlu cümlede kullanabiliriz. Bu durumda her iki tense ile de asıl fiil yalın haliyle kullandır.


- Your brother doesn't like fish does he? ( Kardeşin balık sevmez değil mi?)
- Yes he does like fish. ( Evet balık sever)

- You don't help your mother with the housework do you? ( Annene ev işinde yardım etmiyorsun değil mi?)
- Yes I do help my mother whenever I have time. ( Evet Her zamanım olduğunda ona yardım ediyorum.)

- You didn't go to school yesterday did you? (Dün okula gitmedin değil mi?)
- Yes I did go to school yesterday.( Evet dün okula gittim)