There Is / There Are
(Tekil ve Çoğul Nesneler ve Vardır / Yoktur İfadesi)

"There is / there are" Türkçe'de "vardır" ifadesinin "there isn’t / there aren’t" “yoktur” ifadesinin karşılığıdır. Tekiller ve sayılamayan isimler için olumlu cümlelerde "there is / there are” olumsuz cümlelerde ise “there isn’t / there aren’t" ifadeleri kullanılır.

Singular (Tekil ve Sayılamayanlar)
Olumlu cümlelerde “there is” ifadesinden sonra bir isim kullanılarak cümleye başlanır. İsimden önce sıfat ya da belirteç kullanılabilir. Soru cümlelerinde “Is” cümlenin başında kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise ‘there isn’t ‘kullanılır. Kısa cevap olarak ‘’Yes there is / No there isn’t” kullanılır. “There is” “there’s” şeklinde yazılabilir.


 • There is a cat in the garden (Bahçede bir kedi var.)
 • There is some water in the glass. (Bardakta biraz su var.)
 • There isn’t a good programme on TV. (Televizyonda güzel bir program yok.)
 • There isn’t sugar in your tea. (Çayında şeker yok.)
 • There’s a map on the wall. (Duvarda bir harita var.)
 • There isn’t chalk in the classroom. (Sınıfta tebeşir yok.)
 • There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)
 • There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç var.)
 • There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)
 • There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)
 • Is there a pencil in your pocket? (Cebinde bir kalem var mı?)
 • Is there milk in the bottle? (Şişede süt var mı?)
 • Is there a good hotel near here? (Buralarda güzel bir otel var mı?)
 • Yes there is. / No there isn’t. (Evet var. / Hayır yok.)

Plural(Çoğul)
Olumlu cümlelerde “there are” ifadesinden sonra çoğul bir isim kullanılır. İsimden önce sıfat ya da belirteç kullanılabilir. Olumsuz cümlelerde “there aren’t” ifadesi kullanılır. Soru cümlelerinde “are” yardımcı fiili cümlenin başına alınır. Kısa cevap olarak “Yes there are. / No there aren't.” (Evet var. / Hayır yok.) ifadeleri kullanılır. “There are” (there’re) “there are not” “there aren't” şeklinde de yazılabilir.


 • There are five books on the table. (Masada beş kitap var.)
 • There are five big trees in the garden. (Bahçede beş büyük ağaç var.)
 • There are nine people in the school. (Okulda dokuz kişi var.)
 • There aren’t three cars in the garage. (Garajda üç araba yok.)
 • Are there students in the classroom? (Sınıfta öğrenci var mı?)
 • There’re American tourists in the restaurant. (Lokantada Amerikalı turistler var.)
 • Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?)
 • Yes there are. / No there aren't. (Evet var. / Hayır yok.