QUENYA-TÜRKÇE SÖZLÜK

Bu listede sitemizdeki kursalarda kullandığımız ve kullanacağımız tüm Quenya sözcükleri bulunmaktadır. Unutmayın ki buradaki sözcükler basit şekilleri ile kullanıldı metin içindeyse ekler alacaktır. Aradığınız sözcüğe rahatça ulaşmak için [CTRL]+F tuşlarını kullanın.

(232 kelime ve kuraldışı eylemlerin geçmiş zaman formları)

QUENYA-TÜRKÇE LİSTESİ

¤ á (variant a) Emir vermek amacı ile fiilin başına konur (ör: á carë! "yap!")

¤ airita- eylem "kutsamak" (geçmiş zamanda airitánë)

¤ aiwë isim "kuş"

¤ alassë isim "zevk"

¤ alda isim "ağaç"

¤ alta sıfat "büyük" (= fiziksel açıdan)

¤ alya sıfat "zengin"

¤ Ambar isim "Dünya"

¤ ambo isim "mağara"

¤ an "İngilizcedeki for için"

¤ an- aşırılık öneki

¤ Anar isim "Güneş"

¤ ando isim "geçit kapı"

¤ ango (angu-) isim "yılan"

¤ anna isim "hediye"

¤ anta- eylem "vermek" geçmiş zamanda ánë (veya antanë)

¤ anto isim "ağız"

¤ anwa sıfat "gerçek doğru"

¤ apa edat "sonra"

¤ ar bağlaç "ve"

¤ aran isim "kral"

¤ arwa sıfat "sahip olmak"isim takip eder

¤ Atan isim "İnsan"

¤ atta sayı "iki"; attëa sayı "ikinci" (eski halleri tatya atya)

¤ aurë isim "gündüz" (24 saatlik sure değil aydınlık zaman)

¤ auta- "ayrılmak" geçmiş zamanda oantë ve geçmiş zamanda oantië fiziksel olarak bir yerden ayrılıp başka bir yere gitmek ama geçmiş zamanda vánë ve geçmiş zamanda avánier kaybolmak veya ölmek.

¤ áva "yapma!" emir öneki á + ile olumsuzluk eki –va birleşimi; áva başka bir fiil eklenerek kullanılır.

¤ cainen sayı "on"

¤ caita- eylem "uzanmak"

¤ cala isim "ışık"

¤ calima sıfat "parlak"

¤ canta sayı "dört"; cantëa sayı "dördüncü"

¤ cap- eylem "zıplamak"

¤ car- eylem "yapmak"

¤ carnë sıfat "kırmızı" (ayrıca car- eyleminin geçmiş zamanı)

¤ cen- eylem "görmek"

¤ cenda- eylem "okumak"

¤ cilya isim "geçit"

¤ cirya isim "gemi"

¤ coa isim "ev"

¤ ëa eylem "olmak" = "var olmak" geçmiş zamanda ëane veya engë gelecek zamanda belki euva

¤ ehtë (ehti-) isim "ruh hayalet"

¤ Elda isim "Elf"

¤ elen isim "yıldız"

¤ elmë saygı anlamında "biz"

¤ elyë saygı anlamında "siz"

¤ emmë çoğul"biz"

¤ engwë isim "şey"

¤ enquë sayı "altı"; enquëa sayı "altıncı"

¤ enta işaret "oradaki"

¤ envinyata- eylem "yenilemek"

¤ equë eylem "söylemek söyledi" (zaman problemi olmayan eylem)

¤ et edat "ordaki"

¤ euvabkz. ëa

¤ farya- eylem "yetmek" geçmiş zamanda farnë

¤ fir- eylem "ölmek"

¤ firin sıfat "ölü" (aynı zamanda firin "öldüm" fir- eyleminin q.tekil şahısı)

¤ Formen isim "kuzey"

¤ forya sıfat "sağ"

¤ haira sıfat "uzak"

¤ halla sıfat "uzun"

¤ harma isim "define"

¤ harna- eylem "yaralamak"

¤ harya- eylem "sahip olmak"

¤ hen (hend-) isim "göz"

¤ hir- eylem "bulmak"

¤ hlar- eylem "duymak"

¤ hosta- eylem "toplamak bir araya getirmek"

¤ hrávë isim "et"

¤ hrívë isim "kış"

¤ hroa isim "vücut"

¤ Hyarmen isim güney"

¤ hyarya sıfat "sol"

¤ i 1) artikle "the"; 2) relative proisim "who which"

¤ ilya isim/sıfat "her tüm".Tekil bir isimden sonta ilya "her" ör: ilya Elda "her Elf" ama ilya tek başına "tüm".Çoğul isimden önce ilya "tüm"; bir sıfat oldu ilyë haline geçer ör: ilyë tier "tüm patikalar" (Namárië)

¤ imbë edat "arasında"

¤ inyë "ben"

¤ írë bağlaç "zaman" (saat anlamında değil. “Araba geldiği zaman” gibi.)

¤ Isil isim "Ay"

¤ ista- eylem "bilmek"kuraldışı geçmiş zamanda sintë.

¤ lá 1) negative "değil" 2) edat "ötedeki"

¤ laita- eylem "kutsamak"

¤ lala- eylem "gülmek"

¤ laman (lamn-) isim "hayvan" (basitçe laman-)

¤ lambë "dil" (= türkçe ingilizce gibi; vücudun parçası olan"dil" lamba)

¤ lanta- eylem "düşmek"

¤ le "siz" (çoğul veya saygılı tekil)

¤ lelya- eylem "gitmek seyahat etmek"kural dışı geçmiş zamanda lendë geçmiş [e]lendië

¤ lempë sayı "beş"; lempëa "beşinci"

¤ lerta- eylem "olası olmak yapabilmek"

¤ lerya- eylem "serbest bırakmak"

¤ lië isim "halk"

¤ limpë isim "şarap"

¤ linda- eylem "şarkı söylemek çırımak"

¤ linta sıfat "süratli" (çoğulu: lintë)

¤ lómë (lómi-) isim "gece"

¤ má isim "el"

¤ macil isim "kılıç"

¤ mahta- isim "dövüşmek"

¤ mallë isim "yol sokak"

¤ malta isim "altın"

¤ man "kim?"

¤ mana "ne?"

¤ manen "nasıl?"

¤ mapa- eylem "kapmak"

¤ mar- eylem "yaşamak";bir yerde ikamet etmek

¤ mára sıfat "iyi" (işe yarar anlamında kişilik özelliği değil)

¤ mat- eylem to "yemek"

¤ me "biz"

¤ mel- eylem "sevmek" (arkadaşla)

¤ Menel isim "gökyüzü cennet"

¤ menta- eylem "göndermek"

¤ mer- eylem "dilemek istemek"

¤ metya- eylem "bitirmek"

¤ mindon isim "(yüksek) kule"

¤ minë sayı "bir"; minya ordinal "birinci ilk"

¤ minquë sayı "onbir"

¤ mir edat "içindeki"

¤ mól isim "köle"

¤ morë sıfat "siyah"

¤ mornië isim "karanlık"

¤ muilë isim "sır saklayan"

¤ ná eylem "-dir" (nar "-dirler") gelecek zaman nauva “-cek"; ayrıca bkz. né.

¤ namba isim "çekiç"

¤ nan bağlaç "ama"

¤ Nauco isim "Cüce"

¤ nauva bkz. ná

¤ né "-dı -di" geçmiş zaman

¤ neldë sayı "üç"; nelya (neldëa) "üçüncü"

¤ nér (ner-) isim "adam"

¤ nertë sayı "dokuz"; nertëa "dokuzuncu"

¤ ni "ben" tamlama oluşturdupunda “benim” olabilir(ör: dative nin "benim için"). nye "benim"

¤ nilmë isim "arkadaşlık"

¤ ninquë sıfat "beyaz"

¤ nís (niss-) "kadın"

¤ noa isim "fikit"

¤ nómë isim "yer"

¤ nórë isim "alan diyar"

¤ nu edat "altında"

¤ nulda sıfat "gizli"

¤ Númen isim "Batı"

¤ núra sıfat "derin"

¤ nurta- eylem "gizlemek"

¤ nye nesne "benim"

¤ oantë oantië geçmiş ve gelecek formları auta q.v.

¤ ohtar isim "savaçı"

¤ óla- impersonal eylem "hayal etmek"

¤ ondo isim "taş" (material konusu)

¤ or- (ya da ora-) eylem "ezmek"( aynı zamanda birisini birşeye yönlendirmek).

¤ or edat "yukarıda civarda"

¤ oron (oront-) isim "dağ"

¤ orta- eylem "doğmak(güneş için)" ya da kaldırmak

¤ osto isim "şehir(kale içinde)"

¤ otso sayı "yedi"; otsëa "yedinci"

¤ palu- eylem "genişlemek"

¤ parma isim "kitap"

¤ pé isim "dudak" çifti peu

¤ pella "ilerisi"

¤ pol- "fiziksel olarak uygun olmak"

¤ polda sıfat "(fiziksel) güçlü"

¤ pusta- eylem "durmak"

¤ quainëa ordinal "onuncu"

¤ quen “birisi”

¤ quet- eylem "konuşmak söylemek"

¤ rá (ráv-) isim "aslan"

¤ rac- eylem "kırmak"

¤ ramba isim "duvar"

¤ ranco (rancu-) isim "kol"

¤ rassë "boynuz" (dağ zirvesi için de kullanılır)

¤ ?rasta sayı "yirmi"

¤ rimba sıfat "sayısız"

¤ rocco isim "at" (koşu atı)

¤ roita- eylem "kovalamak"

¤ Rómen isim Güney"

¤ ruc- eylem "korkmak"

¤ ruhta- eylem "çok korkutmak"

¤ saila sıfat "bilge"

¤ sambë isim "oda"

¤ sangwa isim "zehir"

¤ sar (sard-) isim "ufak taş"

¤ seldo isim "erkek çocuk"

¤ seler (sell-) isim "kız kardeş"

¤ sérë isim "barış"

¤ sil- eylem "ışımak" (beyaz ve gümüş renkle genelde güneş için)

¤ sina "bu"

¤ sinomë ad-eylem "bu mekanda" basitçe "bura"

¤ sírë isim "nehir"

¤ suc- eylem "içmek"

¤ ta işaret "o" veya "şu"

¤ talan (talam-) isim "zemin"

¤ tana işaret "şu"

¤ tári isim "kraliçe"

¤ tasar isim "söğüt"

¤ tatya (eski kullanımda) "ikinci"

¤ taura sıfat "kuvvetli"

¤ te "onları"

¤ tec- eylem "yazmak"

¤ telda sıfat "son"

¤ tenna edat "…a kadar"

¤ ter edat "doğru"

¤ tir- eylem "izlemek korumak"

¤ tiuca sıfat "şişman"

¤ tolto sayı "sekiz"; toltëa "sekizinci"

¤ toron (torn-) isim "erkek kardeş"

¤ tul- eylem "gelmek"

¤ tulta- eylem "celp etmek (çağırmak) ing.summon"

¤ tur- eylem "kontrol"

¤ tye nesne "sen”

¤ ú edat "dışında"

¤ ulya- eylem "dökmek" (geçmiş zamanda ulyanënesnesiz geçmiş zamanda ullë)

¤ um- negatif eylem "yapmamak" ya da "olmamak" geçmiş zamanda úmë gelecek zamanda úva

¤ úmëa sıfat "kötü"(kişilik)

¤ urco (urcu-) isim "öcü" ("Ork" anlamında da kullanılır) ing.bogey

¤ úva gelecek zamanda negatif eylem (bkz. um-)

¤ vánë a geçmiş zamandaki auta q.v.

¤ vanwa “kayıp”

¤ vanya sıfat "güzel"

¤ varya- eylem "kormak"

¤ ve edat "gibi"

¤ vendë isim "bakire"

¤ veru çift isim "evli çift karı-koca"

¤ verya- eylem "cüret etmek"

¤ ya relative cümledeki "that which"

¤ yá "önceki"

¤ yána isim "kutsal mekan"

¤ yana işaret "o"

¤ yondo isim "oğul"

¤ yulma isim "kupa fincan"