HTML-Kodu:

Sayfaya ileri ve geri butonları koymak Geri Kod: <a href="javascript:history.back(1)">Geri</a> İleri Kod: <a

href="javascript:history.forward(1)">İleri</a>