Şimdi tek resim üzerinde belirlenen alanlara link koymayı öğrenelim. Bunun için <img> koduna usemap="..." parametresini atayarak resim üzerinde seçili yerleri belirten harita kullanmasını sağlarız. Bu harita aynı sayfada bulunuyorsa adres yerine "#" işareti ve haritanın ismi yazılır. Eğer başka sayfadaysa o sayfanın ismi "." işareti kök ismi (html) "#" işareti ve haritanın ismi yazılır:

HTML-Kodu:
<img src="diaz.jpg" usemap="#harita"> veya <img src="diaz.jpg" usemap="denhtm73.html#harita">

İlk satırdaki kod aynı sayfada bir harita tanımlamakta ve adının da "harita" olduğunu söylemektedir. İkinci satırdaki kod ise haritanın başka bir sayfada olduğunu sayfanın isminin "denhtm73.html" olduğunu ve haritanın isminin de "harita" olduğunu belirtiyor.

Gelelim haritanın nasıl yapıldığına. Bu harita resimin belli bölgelerini tanımlamaya yarar örneğin Camy'nin başını. Bu haritayı şöyle başlatırız: <map name="..."> Burada <map> kodu haritanın başlangıç kodu (</map> kodu ile de kapatılır) name="..." ise haritaya isim atayan parametredir. Buraya "camy" ismi koyarsanız usemap="#camy" ile haritaya ulaşabilirsiniz.

Söz konusu bu harita atandığı rakam üzerinde bazı bölgeleri piksel değerleriyle belirtecektir. Bu alanlar <area> kodu ve coords="..." ve shape="..." parametreleri ile belirlenir. coords="..." parametresi resmin sol üst kesmini orijin kabul eden pozitif xy düzlemini esas alan değerlerle belirlediğimiz alanın köşelerinin konumu yazılır. (Biraz aklınız karışmış olabilir sabırla okumaya devam edin.) shape="..." parametresi ise belirlenecek alanın şeklini belirtir: dikdörtgense shape="rect" daireyse shape="circle" çokgense shape="poly" olarak yazılır. Eğer belirlenecek alan dikdörtgense dikdörtgenin solüst köşesinin xy değerlerini ve sağalt köşesinin xy değerlerini piksel cinsinden yazarız: coords="xsolüstysolüst xsağalt ysağalt". Eğer alan bir daire ise merkezinin x y koordinatları ve yarı çapının uzunluğu yazılır: coords="xmerkezymerkez yarıçap". Eğer alan bir çokgen veya yıldız ise tüm köşeler sırasıyla xy çiftleri halinde belirtilir.

Analitik geometrisi zayıf olanlar için anlaması biraz zor. Ama aşağıdaki örnekle anlamamız mümkün sanırım. Hedefimiz Camy'nin vücudunun çeşitli bölgelerine linkler koymak idi. Bunun için Camy'nin fotoğrafını usemap="#camy" parametresiyle camy isimli haritaya göndermede bulunacağız. Sonra <map name="camy">...</map> kodları arasına belirleyeceğimiz alanları yazacağız. Camy'nin bu fotoğrafı 200 piksel ene ve 315 piksel yüksekliğe sahip. Bunu aklımızda tutarak bölgeleri belirlemeye başlayalım.

Önce yüz bölgesini belirleyelim. Fotoğrafta Camy'nin güzel yüzünü kaplayan bir dikdörtgen düşünün ve bu dikdörtgenin 200x315'lik fotoğrafta solüst köşesinin ve sağalt köşesinin xy değerlerini tahmin edelim. Böylece şu kod ortaya çıkar:

HTML-Kodu:
<area shape="rect" coords="574298107" href="denhtm76.html">
Bu kodla Camy'nin yüzünü kaplayan bir dikdörtgen şeklinde seçmiş olduk. Ve o dikdörtgen bölgeye fareyle tıkladığımızda href="denhtm76.html" parametresi sayesinde ismi belirtilen sayfaya gitmiş olacağız. Bu koordinasyon noktalarındaki xy değerlerini ilk denemede tutturamayabilirsiniz; yüzünü belirleyeceğim diye başka bir yerini belirleyebilirsiniz. Bu biraz alışkanlık meselesi. Photoshop'ın hızlı "lasso" kullancılarındansanız sorun yok. Ama bilgisayara yeniysenin dört beş denemeye ihtiyacınız olabilir. Ayıptır söylemesi ben bir bakışta belirledim bu rakamları.

Bu kadar anlatmak yeter daha fazla anlatırsam zekânıza hakaret etmiş olacağım. Aşağıdaki uygulamayı gözden geçirin. Bu uygulamada Camy'nin yüzüne tıkladığınızda başka sayfaya sol göğsüne tıkladığınızda başka sayfaya etekliğine tıkladığınızda başka sayfaya gidiyorsunuz.

Dosya Adı: diaz.html

HTML-Kodu:
<html> <head> <title>Cameron Diaz</title> </head> <body> <img src="diaz.jpg" border="0" usemap="#camy"> <map name="camy"> <area shape="rect" coords="57 42 98 107" href="yuz.html"> <area shape="circle" coords="115 176 20" href="etek.html"> <area shape="poly" coords="19 315 17 281 142 248 151 315" href="gogus.html"> </map> </body> </html>

Dosya Adı: yuz.html

HTML-Kodu:
<html> <head> <title>Cameron Diaz'ın Yüzü</title> </head> <body> Cameron Diaz'ın yüzüne tıkladınız.<br> <a href="diaz.html">geri</a> </body> </html>
Dosya Adı: gogus.html

HTML-Kodu:
<html> <head> <title>Cameron Diaz'ın Sol Göğüsü</title> </head> <body> Cameron Diaz'ın sol göğüsüne tıkladınız.<br> <a href="diaz.html">geri</a> </body> </html>
Dosya Adı: etek.html

HTML-Kodu:
<html> <head> <title>Cameron Diaz'ın Etekliği</title> </head> <body> Cameron Diaz'ın etekliğine tıkladınız.<br> <a href="diaz.html">geri</a> </body> </html>

Anlaması ve anlatması biraz uzun sürüyor ama sonuç mükemmel. Düşünsenize Cameron Diaz'ın sol göğsüne dünyada kaç kişi dokunabiliyor.

Dikkat ederseniz yavaş yavaş ileri düzeyde web tasarımcıların bildiği konuları öğrenmeye başlıyorsunuz. Son yaptığımız uygulamayla ilgili küçük bir eklemede daha bulunayım. Son uygulamada Camy'nin çeşitli bölgelerine <area

href="http://www.harbiforum.org/html-xml-js/..."> kod ve parametresiyle link koymayı sağladık. nohref parametresiyle tersini yapabilirdik. Önce tüm fotoğrafa <a

href="http://www.harbiforum.org/html-xml-js/..."> ile link koyar sonra da bazı bölgelerde <area nohref="http://www.harbiforum.org/html-xml-js/..."> kodu ve parametresini kullanarak linkten arınmasını sağlayabilirdik.