.Net üzerinde kullanılabilen veri türleri referans türleri (reference types) ve değer türleri (value types) diye ikiye ayrılmaktadır. Bu iki tür arasındaki fark value türlerinin direk olarak içerisindeki değeri tutmasından referans türlerinin ise içerisinde bulunan değerlerin adresini tutmasından kaynaklanır.


Bu iki tür bellekte farklı yerlerde bulunurlar; değer türleri bellekte stack olarak bilenen kısımda referans türleri ise managed heap olarak bilinen kısımda bulunurlar.

C# ta atama işlemi yapmadan önce kullanılacak olan türün referans veya değer türü olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu tamamen bu iki türdeki atama işlemlerinin farklı olmasından kaynaklanır.