Şimdi ise özellikle C/C++ dillerinde kullanılan üçlü işleç (triple operator)'in Visual Basic'teki karşılığını görelim.


C/C++'ta üçlü işleç aynen şöyledir:

sonuç=(ifade) ? (ifadenin doğru olmasında sonuç değeri) : (ifadenin yanlış olmasında sonuç değeri);

Şimdi C dilinde kısa bir örnek yapalım sonra bunu Visual Basic'e uyarlayalım:

int sonuc;
int sayi1;

sonuc=(sayi1>=0) ? sayi1: (-1) * sayi1;

Bu durumda sonuc'un değeri sayi1 sıfırdan büyük ya da eşitse sayi1'e sayi1'in sıfırdan küçük olması durumunda ise -1*sayi1'e eşit olacaktır. Böylece bir sürü süslü parantez ve kontrol ifadesi kullanmadan sayımızın mutlak değerini aldık. Aynı işlevin sık sık kullandığımız şekliyle ifadesi


int sonuc;
int sayi1;

if (sayi1 >= 0){
sonuc = sayi1;
}
else{
sonuc = (-1) * sayi1;
}

görüldüğü üzere oldukça uzun.

...ve nihayet aynı işlevi VB6'da yazıyoruz:


Dim sayi1 As Integer
Dim sonuc As Integer

sayi1 = -54
sonuc = IIf(sayi1 >= 0 sayi1 (-1) * sayi1)

MsgBox sonuc

VB'deki IIf kontrol deyiminin tanımı ise şu şekildedir.


IIf(expressionTruePartFalsePart)