ParamArray anahtar sözcüğü C/C++'taki va_list'in karşılığı gibidir diyebiliriz. Bu sözcüğü kullanarak işlev ya da alt programa istediğimiz kadar parametre yollayabiliriz. Benzer yapıyı çevre değişkenlerini almakla (environment kayıtları) zaten sıklıkla kullanıyoruz.


Örnek:

Projenize bir adet command button ekleyin ismi aynı kalsın.


Private Sub Command1_Click()

MsgBox "Toplam(1 --> 5) = " & topla(1 2 3 4 5)
MsgBox "Çarpım(1 --> 5) = " & carp(1 2 3 4 5)

End Sub


Private Function topla(ParamArray x() As Variant) As Variant

Dim temp As Variant
dim n as integer

For n = LBound(x) To UBound(x)
temp = temp + x(n)
Next n

topla = temp

End Function

Private Function carp(ParamArray x() As Variant) As Variant

Dim temp As Variant: temp = 1
dim n as integer

For n = LBound(x) To UBound(x)
temp = temp * x(n)
Next n

carp = temp

End Function