Her ne kadar linkleri HTML kullanarak yaratmak mümkünse de gelişmiş uygulamalarda gidilecek sayfalara parametre aktarımı yapabilmek için linki JScript''le oluşturmak gerekebilir. Bunun için JScript''te window.location.href komutu kullanılır.


Örnek olarak Java.htm isimli sayfaya gitmek için bu komutun kullanımı:

window.location.href="java.htm";

olacaktır. Tırnak işaretleri arasına URL girmek te mümkündür.

window.location.href="http://www.domainadi.com";

Java Script''te Sayfaya Yazı Yazdırmak
Java Script kullanarak ekrana yazı yazdırmak document.write komutu ile yapılır. Kullanımı ise:

window.document.write("Merhaba Dünya !");

şeklindedir.

window.document kodu nesnemizin şu anda açık olan sayfamız olduğunu anlatır. Write komutu ait olduğu nesneye yazılmasını sağlar. Parametreleri ise parantezler arasına verilir. Eğer yazdırmak istediğimiz metni kodun içinde gireceksek metni "...." tırnak işaretlerini kullanarak girmemiz gereklidir. Ayrıca + işaretini kullanarak birden fazla giriş yapmak ta mümkündür.

window.document.write("Merhaba" + "Dünya");

veya isim kullanıcının ismini taşıyan bir değişken olmak üzere

window.document.write("Merhaba" + isim);

yazmamız halinde bu ayrı metinler aralarında bir boşluk karakteri bırakılmak üzere ard arda yazılacaktır. Ayrıca JScript''le yazdıracağımız metinleri HTML kodlarıyla şekillendirmemiz mümkündür.

window.document.write("

Merhaba Dünya
")

Java Script''te Döngüler
For Döngüsü

for (var i=0;i<10;i++) { window.write("Şu anda" + i + ". numaradasınız"); if (i==5) window.write("Yarısına geldiniz bile"); }

döngüsünde önce i değişkenine 0''dan başlaması gerektiğini i 10''dan küçük olduğu sürece devam edeceğini ve i''nin birer birer artacağını söylüyoruz. Bu şartlarda ekrana "Şu anda 1. numaradasınız" "Şu anda 2. numaradasınız" gibi mesajlar gelecek i 5 olduğunda ise ayrıca "Yarısına geldiniz bile" mesajı gelecektir.

Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]