Sadelikten yana olanlar için güzel bir index çalışması. İsteyen düzenleyip kullanabilir.