portal linkini navbar'a ekleyin o sorun ortadan kalkacaktır. Navbar'da link olmadığından THIS_SCRIPT atanmadığından bu şekilde görünmektedir.

AdminCP- Stiller & Temalar - Stil Yönetimi - (kullandığınız temada aşağıdaki templateyi bulun) adv_portal

Aşağıdaki kodu bulun:

Kod:
<head>
Hemen altına ekleyim:

Kod:
 <title>{vb:raw vboptions.bbtitle} - {vb:raw pagetitle}</title>