Cyb - Sub-Forum Manager - alt forum yöneticisi eklentisindeki Other Options - Thread/reply counts for sub-forums

yani
Konu Sayısını göster?

Cevapları göster?

Sorusunu hayır işaretlediğinizde alt forumlardaki konu ve mesaj sayıları anasayfada artık görünmeyecektir.