- Eklentide verdiğim php dosyalarını ftp'nize uygun klasörlere upload edin.

- product-v3arcade.xml dosyasını Product (ürün yöneticisi) kısmından import edin.


Template Düzenlemeleri

- USERCP_SHELL templatesinde bulun;
PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<tr>  <td class="$navclass[profile]nowrap="nowrap"><class="smallfont" href="profile.php?$session[sessionurl]do=editprofile">$vbphrase[edit_profile]</a></td>
 </
tr
üstüne ekleyin;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<!-- v3 Arcade -->
   
 
 <
tr> <td class="$navclass[arcade]nowrap="nowrap"><class="smallfont" href="profile.php?$session[sessionurl]do=editarcade">$vbphrase[edit_arcade_options]</a></td> </tr> <!-- /v3 Arcade --> 
- postbit_legacy templatesinde bulun;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
    </table>
 </
div>
 <!-- / 
post $post[postidpopup menu --> 
üstüne ekleyin;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<!-- v3 Arcade -->
  
 
 <if 
condition="$post['arcadeawards']"> <tr><td class="thead"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_arcade_awards]</phrase></a></td></tr$post[arcadeawards] </if> <if condition="($post['arcadeoptions'] & 1) AND $post['userid']!=$bbuserinfo['userid']"> <tr><td class="thead">$vbphrase[arcade]</a></td></tr> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="arcade.php?do=newchallenge&userid=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[challenge_x_in_the_arcade]</phrase></td></tr></if>
 <!-- /
v3 Arcade --> 


sonra şunu bulun;

PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a
şununla değiştirin;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a><!-- v3 Arcade --> <if condition="$post['arcadeawards']"><class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$vboptions[arcadeimages]/trophy.gif" align="absmiddle" alt="$vbphrase[arcade_champion]border="0" /></a></if>
   
  
 <!-- /
v3 Arcade --> 
- navbar templatesinde bulun;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[calendar]</a></td
altına ekleyin;


PHP- Kodu:
PHP- Kodu:
<!-- v3 Arcade -->
  
  
 <
td class="vbmenu_control"><a href="arcade.php$session[sessionurl_q]">Arcade</a></td> <!-- /v3 Arcade --> - Daha sonra admincp'den kullanıcı izinleri ve arcade ayarlarını yapabilirsiniz.


Denenmiştir... eğer bir hata alıyorsanız en baştan tekrar deneyin


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


30 adet oyun bulunan bir paket ekledim dosyaları ftpde gerekli yerlere atın ve daha sonra

Admincp -> v3 Arcade -> Game Tools -> v3 Arcade - Mass Game Import : start

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]