Yaklaşık 600 kilometrelik alanı kapsayan Büyük Menderes Havzası ve deltasında tespit edilen kimyevi maddelerin ve bunların yol açtığı kirliliğin besin zinciri ve canlılar üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından proje hazırlandı. Tübitak'ın da destek verdiği proje ile bölgedeki kirliliğin etkileri ilk kez bilimsel bir çalışmayla ortaya çıkarılacak.

KİMYEVİ MADDELER VE CİNSELLİK

Projeyle Büyük Menderes deltasındaki bu olası durumun ortaya konulacağını bildiren Doç. Dr. Orhan suda bulunduğu savunulan organoklorlu pestisitler PCB (polycholorinated biphenyls) ve PBDE (polybrominated diphenyl ether) türevleri ile alkilfenol bileşiklerinin canlıların üreme işlevleri ve cinsiyetleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bilimsel verilerin arttığını kaydetti.


Doç. Dr. Orhan erkeklerde işlev bozukluğu ve hatta cinsiyet değişikliklerine dişilerde ise östrojene benzer etkiler yaratarak hormonlarda bozulma ile meme kanseri riskinde artış gibi etkileri olan bu bileşiklerin yabanıl ortamdaki hayvanların özellikle kuşların soyunun devamı üzerinde de olumsuz sonuçları bulunduğunu belirtti.


Hilmi Orhan projede tüm bu olumsuz etkiler hakkında daha çok veri elde etmek amacıyla toplanan canlı örneklerde (plankton balık ve su kuşu türlerinin çeşitli dokularında) içerdikleri kirletici miktarının neden olabileceği toksik etkilerin hücresel protein lipit ve DNA molekülü üzerinde çeşitli yöntem ve tekniklerle araştırılacağını kaydetti.


Benzer bir haber daha


Erkek cinsi tehlikede. İngiltere’de yapılan bir araştırma erkek cinsinin zayıfladığını hatta geçmişe göre daha kadınsı özellikler taşıdığını ortaya koydu.


Erkeklerin kadınsılaşmasının en önemli nedeni çevre kirliliği ve hayatın her alanına giren kimyasallar. Kimyasallar üremeyi etkiliyor erkeklerin çocuk sahibi olma kapasitesini düşürüyor.


Chemtrust Vakfı’nın 250’den fazla bilimsel araştırmayı derlediği çalışmaya göre çevre kirliliği ve son yıllarda hayatın her alanına giren kimyasallar erkekleri giderek daha kadınsı bir hale getiriyor.


Araştırmada omurgalı hayvanların her temel sınıfındaki erkek türlerinin çevredeki kimyasallardan etkilendiği birçok omurgalı türünün erkeklerinde feminen özellikler yaygın şekilde görüldüğü ortaya çıktı.


Gıda ambalajı kozmetikler bebek pudraları mobilya ve elektrikli eşyalar gibi birçok ürün bu kimyasalları içeriyor.


2 KAT FAZLA KIZ ÇOCUĞU

Kanada Rusya ve İtalya’da bu tür kimyasallarla yoğun biçimde kirlenen bölgelerde yaşayan topluluklarda erkeklerden 2 kat fazla kız çocuğu doğduğu gözlendi. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya’da ise kız bebek sayısı erkek bebekleri 250 bin geçti. Ayrıca 20 ülkede erkeklerin sperm sayısının son 50 yıl içinde önemli ölçüde düştüğü de belirlendi. Bilim adamları yetkilileri çevre kirliliğiyle mücadelede acil önlem almaya çağırdı.