Kuruluş Tarihi
9 Şubat 1974 (1978 Sayılı Kanun)
Rektörü
Prof.Dr. İlyas DÖKMETAŞ
İletişim Bilgileri
Cumhuriyet Üniversitesi 58140 Kampüs/SİVAS
Telefon
346 2191010
Faks
346 2191110
Akademik Personel Sayısı
1326
İdari Personel Sayısı
1035MisyonCumhuriyet Üniversitesi' nin temel misyonu; bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.Vizyon


Cumhuriyet Üniversitesinin temel vizyonu ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim-öğretim araştırma ve mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık örgütsel bağları güçlü kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş üretken toplumsal ve ek ihtiyaçlara cevap veren bölgesinde lider üniversite olmaktır.


Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 750x500.

Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 1024x768.

Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 1024x683.


Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 800x1076.
Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 1024x682.


Fakülteler • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İktisat
  • İşletme
  • Ekonometri
  • Kamu yönetimi
  • Maliye
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Jeofizik Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Maden Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Eğitim Fakültesi
  • İlköğretim Matematik
  • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
  • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
  • Eğitim Bilimleri
  • Türkçe Eğitimi
  • Güzel Sanatlar Eğitimi
  • Yabancı Diller Eğitimi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  • Özel Eğitim
 • Fen Fakültesi
  • Biyoloji
  • Fizik
  • Kimya
  • Matematik
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Edebiyat Fakültesi
  • Antropoloji
  • Arkeoloji
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Sanat Tarihi
  • Tarih
  • Alman Dili ve Edebiyatı
  • Fransız Dili ve Edebiyatı
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Çağdaş Türk Lehçeleri
  • Türk Halkbilimi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Resim
  • Heykel
 • Teknik Eğitim Fakültesi
  • Makina Eğitimi
  • Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Ebelik
  • Hemşirelik
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  • Sağlık Yönetimi
 • İletişim Fakültesi
  • Radyo-Televizyon Sinema
  • Gazetecilik
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Nano Teknoloji


Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 1500x2191.

3 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru” 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent” 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 1 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Üniversitenin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumu’nda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma gruplarında ve yazı kurullarında görev yapmaktadır.
Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.
Beş tanesi Sivas’la ilgili olmak üzere kırkın üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce Arapça ve Farsça bilmektedir
Görev Dağılımı: • Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Türk Müziği Devlet Konservatuarı
 • İlahiyat Fakültesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
 • Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 • Personel İşleri ve Personel Sorunları • Öğrenci İşleri ve Öğrenci Sorunları
 • Kütüphane Yönetim Kurulu Bşk.
 • Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Genel Sekreterlik
 • Senato - Yönetim Kurulu Gündemi
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
 • Matbaa
 • Koruma Güvenlik Birimi
 • Akademik ve Sosyal Etkinlikler Kurul Başkanlığı
 • Öğrenci Konseyi
 • Spor Koordinatörlüğü


Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 750x491.1962 yılında Sivas'ta doğdu. 1985 yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yaklaşık bir yıl süreyle Etibor A.Ş Emet Kolemanit İşletmesinde Maden Mühendisi olarak çalıştı. 1986 yılında 1416 sayılı kanunla Milli Egitim Bakanlığı’nın bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne Y.Ö.K adına lisansüstü öğretim için gönderildi. 1990 yılında Pennsylvania State University'den Cevher Hazırlama’da yüksek lisans 1993 yılında da Colorado School of Mines'dan Cevher Hazırlama-Üretim Metalurjisinde doktora ve Mineral Ekonomisi-Yönetim Bilimlerinde yandal derecelerini aldı.1993’de mecburi hizmetini Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim dalında Yrd. Doçent olarak çalışmaya başladı 1997’de doçent 2003’de profesör oldu. 2003 yılında 1 yıl süreyle A.B.D.’inde New Mexico Institute of Mining and Technology’ de ziyaretçi profesör olarak çalıştı. 2004-2007 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde (2 adet uluslar arası kitap yazarlığı 33 adet uluslar arası makaleleri (SCI kapsamında) ve 31 adet çeşitli ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlarda basılmış bildirileri olmak üzere toplam 66 adet) eserleri bulunan Prof. Dr. Meftuni Yekeler evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Görev Dağılımı:
Mühendislik Fakültesi
Fen Fakültesi
İletişim Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Zara Yüksekokulu
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
Sivas Meslek Yüksekokulu
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
İmranlı Meslek Yüksekokulu
Hafik Meslek Yüksekokulu
Profesörlük Ön Değerlendirme Kom. Bşk.
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğr. Çal. Kom. Bşk.
CÜBAP Yönetim Kurulu Başkanı
Ar-Ge ve Bilimsel Etkinlikler
Dış İlişkiler Birim Koordinatörlüğü
Kent Güvenlik Danışma Kurulu
Rektörlüğe Bağlı Merkezler

Aşağıdaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 1998x3048.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Sivas bölgesinde 1993-1994 konjenital malformasyon prematüre doğum SGA (Small-For-Gestational-Age) sıklığı araştırması” adlı tez çalışmasını sunarak 28.4.1995 tarihinde uzman oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak bir yıl görev yaptıktan sonra 1996 yılında yardımcı doçent 1999 yılında ise genel pediatri doçenti oldu. 17.06.2002 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalında başladığı Pediatrik Allerji Yan Dal Uzmanlık Eğitimini 20.09.2004 tarihinde tamamlayarak Pediatrik Allerji Yan Dal Uzmanı oldu. 2007 tarihinde profesör kadrosuna atanmış olup halen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı Başkanıdır. Türk Tabipler Birliği Türkiye Milli Pediatri Derneği Toraks Derneği Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği European Academy of Allergology and Clinical Immunology Viral Hepatitle SavaşımDerneği üyesi olan Prof.Dr. Ömer Cevit evli ve 2 çocuk babasıdır.
Görev Dağılımı:
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Suşehri Yüksekokulu
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Gürün Meslek Yüksekokulu
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
Kangal Meslek Yüksekokulu
Konut Tahsis Komisyon Başkanı
Konut Yönetim ve Yürütme Kurulu Bşk.
Etik Kurul Başkanı
Döner Sermaye İşl. Yürütme Kurulu Bşk.
Mali İşler Plan Bütçe
Yapım İşleri ve Yatırımlar
CÜTFAM
Hastane Hizmetlerinin Koordinasyonu
Sağlık Sosyal Kültürel ve Sprotif Etkinlikler
Bilişim Hizmetleri ve WEB Sayfası
ÜNİP
Tütün Kontrol Komitesi Yön. Kurulu Bşk.
Kurum İdare Kurulu