Genel BilgilerÜniversitemiz 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 29 Mayıs 2007 tarihinde Siirt ilinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2010-2011 Akademik yılında toplam öğrenci sayısı 4.650 personel sayısı ise 262'dir.


Tarihçe


Siirt Üniversitesi 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuş 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında önlisans programlar düzeyinde eğitime devam etmiştir. 1989-1990 öğretim yılında bünyesinde lisans programları açılan Yüksekokul 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır.

Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarından çok sayıda başarılı öğrenciler mezun vermiş olan Fakülte 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı yasayla Dicle Üniversitesinden ayrılarak Siirt Üniversitesi adını almıştır. Üniversitemiz bugün Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi olmak üzere üç fakülte bir Sağlık Yüksekokulu ve dört Meslek Yüksekokulu ile bir Araştırma ve Uygulama Merkeziyle faaliyetlerini sürdürmektedir.


Kampüs


Üniversitemiz şehir yerleşkesi Siirt ili şehir merkezinde öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemizin bu yerleşkesi dışında kalan birimlerinden Sağlık Yüksek Okulu yine şehir merkezinde kendisine ait müstakil bir binada Eruh Meslek Yüksek Okulu Eruh ilçesinde Kurtalan Meslek Yüksekokulu ise Kurtalan ilçesinde kendilerine tahsis edilen binalarda hizmet vermektedir.

Siirt İl merkezindeki yerleşkelerde ulaşım Siirt Belediyesi Otobüsleri ve özel dolmuşlar ile sağlanmaktadır. Dolmuş seferleri sürekli olup öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı alanlara ulaşım doğrudan veya aktarmalı olarak sağlanmaktadır.

Üniversitemizin yeni kampus yerleşkesi ise Siirt-Kurtalan yolu 9. kilometresinde bulunmakta ve hizmet binaları hızla tamamlanmaya çalışılmaktadır. 2011-2012 Akademik yılında öğretimin buraya da taşınması hedeflenmektedir.Barınma ve Beslenme


Siirt İlinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde faaliyet gösteren 420 erkek öğrenci kapasiteli yurt ile 420 kız öğrenci kapasiteli yurt olmak üzere toplam 840 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen 750 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı yeni Kampus yerleşkesi yakınında devam etmektedir. Ayrıca ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede özel yurtlar da Siirt ilimizde faaliyet göstermektedir.

İlçelerde bulunan yüksekokullarımızda ise Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı?na bağlı öğrenci yurtları bulunmaktadır. Eruh Meslek Yüksekokulundaki yurdumuz 450 Kurtalan Meslek Yüksekokulunda ise 100 öğrenci kapasitelidir

Üniversitemiz bünyesinde bulunan yemekhanelerde öğlen ve akşam yemekleri verilmektedir. Yemekler öğrencilerin dengeli beslenmeleri amacıyla kaliteli ve ucuz olup dört çeşittir. Ayrıca her birimde öğrenci kantinleri mevcut olup alternatif beslenme imkânları sunulmaktadır.Üniversitemiz tarafından 2009-2010 eğitim öğretim yılında desteğe muhtaç 165 öğrenciye ücretsiz yemek kartı verilmiştir.


Yönetim


Siirt Üniversitesi Türkiye'nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ana hükümlerine göre yönetilmektedir. Her üniversite Üniversitelerarası Kurul'da Rektörü ve aynı zamanda bir profesörü ile temsil edilmektedir.

Üniversitenin genel yönetiminden Rektör Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI sorumludur. Üniversitedeki en üst düzey yönetici olan Rektör Senato'ya ve Üniversite Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

Prof. Dr. Gürol OKAY rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Genel Sekreter M.Fatih ETE ise idari personelin başı olup idari işlerin yönetiminden birinci derecede sorumludur.

Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğu dışında kalan akademik konular üniversite senatosunca sonuçlandırılmaktadır. Üniversite Senatosu Rektör Rektör Yardımcısı Dekanlar her fakülteden Fakülte Kurulunca seçilen birer temsilci Enstitü Müdürleri ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı olan Üniversite Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Senato ve Yönetim Kurulu'nun başkanı Rektördür.


Üniversite Senatosu


Üniversitenin en önemli akademik birimi olan Senato dekanlar enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültelerin seçtiği üyelerden oluşur.

Senato komiteleri birçok akademik konuyla ilgilenir eğitim ve sınavlarla ilgili diğer yönetsel konularla Üniversite Yönetim Kurulu ve fakültelerin yüksekokulların ve enstitülerin yönetim kurulları ilgilenmektedir. Her fakülte yüksekokul ve enstitüde yönetim kurulu bulunmaktadır. Senato Rektörün Başkanlığında Rektör Yardımcıları Dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer Öğretim Üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato üniversitenin akademik organıdır.İdari Yönetim Kurulu


Üniversitedeki en üst idari organ olan Üniversite Yönetim Kurulu dekanlar yüksekokul müdürleri ve Senato'nun seçtiği üyelerden oluşur.

Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.


FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi

MESLEK YÜKSEKOKULLAR


Siirt Meslek Yüksekokulu
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
Eruh Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKULLAR


Siirt Sağlık Yüksekokulu

ENSTİTÜLER


Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ


El Sanatları ve Araştırma ve Uyguluma Merkezi


Erasmus


Üniversitemizde AB Ofisi 2008 yılı Aralık ayında faaliyete geçmiştir. Avrupa Birliği Ofisi DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve Ulusal Ajans arafından gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme programı çerçevesindeki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Ofisimiz üniversitemizin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir. AB ofisimiz Avrupa üniversiteleri ile üniversitemiz arasında hayat boyu öğrenme programları ile ilişkili olarak yapılacak ikili antlaşmalar için ön görüşmeler yapmak bu programlarla ilgili olarak üniversitemizi ulusal ve uluslar arası alanlarda temsil etmek gibi faaliyetleri de yürütmektedir


Öğrenci Konseyi


Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi her yıl öğrencilerin seçimiyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı Rektörün çağrısı üzerine zaman zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurullara katılarak öğrencilerin görüş ve önerilerini sunar.


EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇE VE GENEL BİLGİ

Fakültemiz 1967-1976 yılları arasında Kız İlköğretmen Okulu olarak faaliyet göstermiş 1976-1977 Eğitim ve Öğretim yılında 2 yıllık Eğitim enstitüsü olarak Eğitim Fakültesine bağlanmış 1982 yılında 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlanmış ve Siirt Eğitim Yüksekokulu adını almıştır. Yüksekokulumuzun amacı İlköğretim ihtiyacı olan sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir. Daha önceleri 2 yıl olan öğretim süresi; 1989-1990 öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıştır. 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesine bağlanan Fakültemiz Milli Eğitim Bakanlığından devralınan binalarda eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. 4 yıllık Yüksekokul olarak sınıf öğretmenliği alanında öğretmen yetiştiren birimimiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 17.01.1996 tarih ve 1 sayılı oturumunda Üniversitemizin almış olduğu kararla Fakültemizin ikinci öğretimi Sınıf Öğretmenliği Bölümü eğitim ve öğretime açılmıştır. Yine Fakültemiz bünyesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği İkinci Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 28.05.1998 tarih ve 7 sayılı oturumunda Üniversitemizin Senato Kararıyla eğitim ve öğretime açılmıştır.

Fakültemiz 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5662 No'lu Kanun'un 75. EK MADDE'si ile kurulan Siirt Üniversitesi'ne bağlanarak Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi ismi ile hizmet vermektedir.

Şu anda fakületimzde bulunan Anabilim Dalları ve Bölümler aşağıdadır.
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği A.B.D.
Matematik Öğretmenliği A.B.D
Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.B.D
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D
Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi A.B.D.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genel Bilgi

Fakültemiz 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun ek madde 75 "a" bendi gereğince kurularak; bünyesinde Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği ve Mekatronik bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz bölümleri arasında öncelikle Kimya Mühendisliği bölümünde 2009-2010 Eğitim-Öğretim faaliyeti başlamıştır.
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 21.05.2009 tarih ve 2880 Sayılı Kanunla değişiklik 7/h maddesi ile 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca Kimya Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır.


Fen Edebiyat Fakültesi Genel Bilgi


SİÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 17.05.2007 tarihli 5662/7 maddesi gereğince Siirt Üniversitesinin kurulumu ile birlikte kurulmuş 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünün Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 15/11/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı geçen fakültenin bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulması uygun görülmüştür.
Şu anda matematik biyoloji ve kimya bölümlerind eğitim öğretim devam etmektedir.


Siirt Meslek Yüksekokulu Genel Bilgi

Meslek Yüksekokulumuz 2002 yılında Elektrik Makine Mobilya ve Dekorasyon Bilgisayarlı Muhasebe İkinci Öğretim Programları kalifiyeli eleman yetiştirmek üzere Ülkemize faydalı olabilecek birer birey olarak yetiştirmek için açılmıştır.
2005 eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi normal öğretim 2006 eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi ikinci öğretim programı 2008 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Makine Programı Elektrik Programı Bilgisayar Programcılığı Programı Makine-Resim-Konstrüksyon Programı Kimya Teknolojisi Programı Geleneksel El Sanatları Programı Gıda Teknolojisi Programı programlarının normal öğretimi Gıda Teknolojisi Programı ve Kimya Teknolojisi Programı ise ikinci öğretim programları 2009 eğitim öğretim yılında İnşaat Teknolojisi Programı ve İşletme Yönetimi Programı normal öğretim programlarımız açılmıştır.
Yanı Sıra Üç bilgisayar Laboratuarı BL1 laboratuarda 41-BL2 laboratuarda 41-BL3 laboratuarda 38 adet tam donanımlı bilgisayar mevcuttur. Geleneksel El Sanatları laboratuarı ise 20 adet dikiş makinesi mevcuttur. Diğer teknik programlarımızın deneysel ve görsel malzemeler mevcuttur.


Kurtalan Meslek Yüksekokulu Genel Bilgi

Kurtalan Meslek Yüksekokulumuz resmi olarak 2009 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2009 yılında kabul etmiştir. Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kurtalan Meslek Yüksekokulu 10.09.2009 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında ek yerleştirme ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne öğrenci alınmıştır. Ayrıca 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 26.05.2010 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aldığı kararla Meslek Yüksekokulumuzda Maliye bölümü 2010-2011 eğitim-öğretim yılında açılmış olup; Ek kontenjanla 34 Öğrenci kayıt yapmıştır.
Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yükseköğretim Kurumudur. Göreceli olarak birebir eğitim anlayışını benimseyerek Ulu Önder Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak yüksek kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim öğretim politikasını benimsemektir. Meslek Yüksekokulunun temel görevleri çağdaş uygarlık seviyesinde toplumun ihtiyaçlarına kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak bilimsel araştırma yayım ve danışmanlık yapmaktır. Ayrıca kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmektir.

FİZİKİ ALTYAPI


Yüksekokulumuz Kampusu 1 adet Yüksekokul binasından oluşmakta olup 10.000 m2 açık ve kapalı alanı olan yüksekokul binasında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 8 adet derslik 5 adet idari büro 2 adet projeksiyon odası 1 adet 80 kişilik erkek öğrenci yurdu 1 adet bilgisayar laboratuarı 1 adet kütüphane 1 adet kantin 1adet voleybol sahası 1 adet basketbol sahası 1 adet Akademik İdari ve Öğrenci yemekhanesi mevcuttur.
Ayrıca tüm bina içi ve dışı güvenlik kamera sistemiyle kontrol edilmektedir. Yüksekokulumuz yapmış olduğu bahçe ve çevre düzenlemesi oturma gruplarıyla öğrenciler için uygun bir ortam hazırlamıştır.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Genel Bilgi


Meslek Yüksekokulumuzun açılması doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na öneride bulunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.05.2007 'de 26536 sayılı karar ile kurulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni bilimsel bilgi ışığında değişime ve gelişmeye açık toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan sorun çözme yetenekleri gelişmiş bilgiye erişme yöntemlerini öğrenmiş Ulusal ve/veya uluslararası standartlarda Tıbbi analizleri yapabilen etkin Tıbbi Sekreterlik ve paramedik hizmetleri sunabilen Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş çağdaş demokratik laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı Tıbbi Sekreter ve Paramedik elemanları yetiştirmektir.Yönetim Birimleri

İdaremizin teşkilat şeması aşağıda belirtilmiştir. Organizasyon yapımız etkin olup Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü Doç. Dr. Salih İLHAN Müdür Yardımcılığı görevini Yrd. Doç. Dr. Cafer SAKA Yüksekokul sekreterliğini M. Beşir ÇEVİK yürütmektedir.Yetki Görev ve Sorumluluklar
Kuruluş:
Meslek Yüksekokulumuzun açılması doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na öneride bulunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.05.2007 'de 26536 sayılı karar ile kurulmuştur.
Yüksekokul Müdürü:
1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek.
3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak.
4. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
5. 2547 S. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
6. Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yüksekokul Müdürüne yardımcı olan Yüksekokul kurullarına katılan yüksekokulda çalışan akademik ve idari personelin çalışmalarını izleme ve denetlemeye yetkili olan Müdürüne karşı birinci derece sorumlu amirdir. Yüksekokul müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
1. Yüksekokul kurullarına katılmak Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamada ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamada Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksekokul Müdürüne rapor vermek
3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte hazırlamada Yüksekokul müdürüne katkıda bulunmak
4. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerinde Yüksekokul müdürüne yardımcı olmak
5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yüksekokul Sekreteri:
1. Yüksekokul kurulu ile yüksekokul yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması korunması ve saklanmasını sağlamak.
2. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu kararlarını gerekli birimlere iletmek.
3. Kendine bağlı birimler aracılığıyla (Öğrenci İşleri Birimi Yazı İşleri Birimi Ayniyat ve Ambar Muhasebe Birimi) tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
4. Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak.
5. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında müdüre öneride bulunmak.
6. Yüksekokulun belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli bir kadroyu kurmak.
7. Yüksekokul Sekreterliğine bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
8. Yüksekokul kurulu ve yönetim kurulu gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
9. Yüksekokulun yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili birimleri koordine etmek.
10. Kanun tüzük yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Yüksekokul kurulu yönetim kurulu ve müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


Siirt Sağlık Yüksekokulu Genel Bilgi

Yüksekokulumuz 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı olarak Sağlık Okulu adı altında Köy Ebesi ve Hemşire Yardımcısı yetiştirmek üzere İlkokuldan sonra 3 yıl Eğitime dayalı olarak açıldı. 1979-1980 Öğretim yılında Ortaokula dayalı 1980-1982 yılları arasında 2 yıl uygulamaya dayalı 4 yıllık Sağlık Meslek Lisesine dönüştürüldü. 1982-1983 Öğretim yılında Ebelik bölümü olarak değiştirildi. 1996-1997 Öğretim yılında Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Sağlık Liseleri 4 yıllık Sağlık Yüksekokula dönüştürülmüş olup1997-1998 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla yeni kurulan 17 Üniversiteden biri olan Siirt Üniversitesine bağlanmıştır.


Eruh Meslek Yüksekokulu Genel Bilgi

Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin örnek bir Eğitim-Öğretim kurumu olma yolunda çalışmalarını sürdürmeye ve alanıyla ilgili gelişmeleri hizmetlerine eklemeye devam etmektedir. Sahip olduğumuz modern alt yapı ve öğretim elemanı kadromuzla bünyemizde yer alan üç programın (Organik Tarım Süt ve Ürünleri Teknolojisi Antep Fıstığı Yetiştiriciliği) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine nitelik ve nicelik bakımından yenilikleri ekleyerek yürütülmektedir.
Yüksekokulumuz Programlarında yenileştirme çalışmalarını hem ulusal düzeyde sürdürülmekte olan Mesleki Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma Çalışmalarıve hem de Siirt Üniversitesinin "Bologna Süreci" kapsamında "Program Geliştirme Çalışmaları" çerçevesinde "Süreç Basamakları İzlencesine" paralel olarak sürdürülecektir. Bu çalışmalar tamamlanınca müfredat programlarımız ders içerik ve kredileri ile ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır
Yüksekokulumuzun hedefleri arasında yakın gelecekte çeşitli programlar ile birlikte hem daha çok bölge insanına MYO da okuma fırsatı vermek hem de bölgedeki tarımsal faaliyetlerle birlikte süt teknolojisi kolundaki çalışmaların bilim ve teknik gelişmeler ışığında günümüz şartlarının gerektirdiği her türlü yeterliliğe sahip kalifiye eleman yetiştirme ve buna paralel olarak kaliteli bir üretime ulaşmak bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzun ana hedefleri bölgenin gereksinmelerine yönelik modern eğitim hizmetlerini sürdürmek ve bölge insanın Yükseköğrenim görmesine yönelik gerekli fırsatları yaratmak ve çağdaş eğitim-öğretim niteliklerini sürekli kılmaya devam etmektir.
Çalışmalar süresince emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz


Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Bilgi


Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi düzenlemek yürütmek ve denetlemek üzere 14.09.2009 tarihinde kurulmuştur. Enstitünün organları Enstitü Müdürü Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcısı ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcısı ile Ana Bilim Dalları başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir.
Kuruluşu yeni olan Enstitümüz bünyesinde Kimya ve Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalları'nda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.