Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adı ile öğretime başlamıştır. 1929 yılında adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında "Gazi Eğitim Enstitüsü" adını alan şu anki fakülte 1980 yılında 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak ismi "Gazi Eğitim Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültede öğretim normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim olarak da yürütülmektedir.

Gazi Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştiren kurumlar arasında köklü geçmişi öğretim kalitesi öğretim elemanı ve öğrenci sayısı açısından Türkiye'nin en önde gelen Fakültesidir. Öğretmenlik arzusunda olan başarılı öğrencilerin tercih ettikleri fakültedir. 2005-2006 öğretim yılında fakültede kayıtlı 11.100 öğrenci bulunmaktadır. Gazi Eğitim Fakültesinde 78 Profesör 32 Doçent 114 Yrd.Doç. 67 Öğretim Görevlisi ve 205 Araştırma Görevlisi (Fakültemiz elemanı ve diğer üniversitelere öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere görevlendirilmiş araştırma görevlileri) ile zengin bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Fakültenin ortaöğretime öğretmen yetiştiren bölümlerinde ilk 3.5 yılı alan bilgisi derslerini içerirken geriye kalan 1.5 yılı ise öğretmenlik formasyonuna yönelik dersleri içermektedir. Diğer alan fakültelerinde (Fen Edebiyat...) öğrenim gören öğrencilerden öğretmen olmak isteyenler bu 1.5 yıllık öğretmenlik formasyon derslerini bu fakülteden tamamlayarak ; hem tezsiz yüksek lisans sahibi olabilecekler hem de öğretmenlik sertifikası alabileceklerdir.

1997-1998 Öğretim yılına kadar bütün bölümlerinde 4 yıllık öğrenim programları yürütülürken 1998-99 öğretim yılından itibaren YÖK' ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda; fakültenin ortaöğretime öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan bazı bölümleri 5 yıllık; ilköğretime ve ortaöğretime yönelik bazı bölümleri ise 4 yıllık eğitim öğretim programları uygulayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Fakültede 9 bölüm içerisinde 26 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.

Fakültemizde bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm öğretim elemanlarımıza dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazını dershane ortamında kullanma olanağı sağlanmaktadır. Sadece öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak fakültemizde 8 adet bilgisayar laboratuarında internete bağlı 200'ün üstünde bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar Türkiye'de en yüksek hızla internete bağlıdır.

Artık tüm Dünya'da bilginin öğrenciye aktarılmasını amaçlayan geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı terk edilmektedir. Onun yerine sadece anahtar kavramları öğreterek; çok sayıda beceri tutum ve değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanlarımız bu çağdaş anlayışı özümseyerek bu alanda ülkemizin diğer eğitim kurumlarına akademisyen yetiştirmektedir.

Bu bilgiler ışığında Gazi Eğitim Fakültesini seçmeniz için birkaç nedeni sıralamak gerekirse;
Adını Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı üniversitemize adını verdiği için
Gazi'nin emri ile kurulduğu ve onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda olduğu için
Ülkemizin en köklü eğitim kurumu olduğu için
Nitel ve nicel olarak en donanımlı ve yeterli öğretim elemanlarına sahip olduğu için
Çağdaş eğitim anlayışını özümseyip uyguladığı için
Oldukça geniş bir programa sahip olduğu için
Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullandığı için


Bölüm ve Anabilim Dalları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim DalıEğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim DalıGüzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalıİlköğretim Bölümü

Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim DalıOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Biyoloji Eğitimi Anabilim DalıOrtaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim DalıÖzel Eğitim Bölümü

Zihinsel Engelliler Eğit. Anabilim Dalı

Görme Engelliler Eğit. Anabilim DalıTürkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim DalıYabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı