Hava Harp OKulu Tarihçesi ve Bilgiler
Tarihçe:

İlk motorlu uçağın havalanmasından sonra havacılık alanında gerçekleşen gelişmeler Türk Ordusu tarafından çok yakından izlenmiştir.

Havacılığın önemi ve etkinliği derhal değerlendirilmiş ve 1912 yılında Hava Harp Okulu'nun bugünkü bulunduğu bölgede "Hava Okulu" adıyla ilk havacılık eğitim kurumu açılmıştır.

Uzun bir süre bir dizi aşamalar geçiren ve yer değiştiren okulda çoğunlukla Kara Harp Okulu mezunu subaylar uçucu olmak üzere eğitilmişler ve daha sonra bu subaylar Türk Hava Kuvvetleri'nin çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Sancak Devir Teslim Töreni Eskişehir 1951

Türk Hava Kuvvetleri'nin kendi personelini yetiştirebileceği bir okula kavuşması daha sonra gerçekleşmiş ve bugünkü adıyla Hava Harp Okulu 1951 yılında ESKİŞEHİR'de açılmıştır.
30 Ağustos 1953'te ilk mezunlarını veren Hava Harp Okulu 1954 yılında İZMİR'e taşınmıştır.

And İçme Töreni İzmir 1954

14 Şubat 1967'de Hava Harp Okulu'nun bir kültür ve tarih hazinesi olan İstanbul'a taşınmasına karar verilmiştir.

Hv.H.O Binaları İnşa Açlışmaları 1960

Havacılık ve Uzay teknolojisinin hızla gelişmesi Hava Harp Okulu eğitim-öğretiminde köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla mezuniyet sonrası görev alanları incelenip eğitim gereksinimleri saptanarak sorunların ancak 4 yıllık lisans düzeyinde bir eğitim-öğretimle karşılanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar sonrasında 1967 yılında Hava Harp Okulu Türk havacılığının doğduğu YEŞİLKÖY-İSTANBUL'da bugün içinde bulunduğu tesislerine taşınmış ve önceleri 2 yıl olan eğitim-öğretim süresi1969 yılında 3 1974 yılında ise 4 yıla çıkarılmıştır. Türkiye'nin en köklü üniversiteleriyle yakın ilişkide olması ve Türkiye'nin en büyük hava alanı yakınında konuşlanmış bulunması nedeniyle Hava Harp Okulu ideal yerini bulmuştur.

Hv.H.O Açılış Töreni Yeşilköy 1967

Hava Harp Okulu YEŞİLYURT-İSTANBUL'daki kapalı ve açık tesislerine ek olarak Yalova'daki uçuş ve kamp eğitim tesisleri ile yaklaşık 45 milyon m2 lik bir alana yerleşmiş olup bugünkü eğitim gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeydedir. Bu alan mevcut havacılık programlarının sağlanması için yeterli olup gereksinim duyulduğunda gelişmeyi temin edebilecek ilaveler yapılmasına uygundur.

4 yıllık eğitim dönemlerinde uygulanan değişik akademik programlardan sonra 1991 yılında mühendislik lisans programının da uygulanmasına başlanmıştır. 1960 yılına kadar bayan öğrencilerinde alındığı okula 32 yıl aradan sonra 1992 yılında yeniden bayan öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yine 1992 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere de Hava Harp Okulu’nda eğitim verilmeye başlanmıştır.Hava Harp Okulu 2003


ALINTIDIR..