Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Galatasaray Üniversitesi  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ


  Beşyüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama:

  Galatasaray Üniversitesi...

  Bugünkü adıyla Galatasaray tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. Okul bugünkü Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerde eğitime başlamıştır. Amaç Devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmekti. Çalışkan ve yetenekli gençler orta dereceli bir okulda eğitiliyor ve yüksek derecedeki Enderun'a gönderiliyordu. Yatılı düzenli ve çağın gerektirdiği eğitimi veren Galata Sarayı'ndaki Saray kelimesi devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derecede Enderun okulu anlamındadır. Günümüze kadar adını geleneksel yapısını ve işlevini sürdüren tek eğitim kurumu Galata Saray'dır.

  Tabii her kurum gibi Galata Sarayı da bazı duraklamalar gerileme ve yeni atılımlar yaşamıştır.

  1838 yılında mevcut bina yeniden inşa edilmiş ve Galata Sarayı Tıbbiye-i Şahane'ye dönüştürülmüştür. Öğretim dili Fransızca olan bu yüksek okuldan ilk Türk kadın ebeler ile sağlık alanında Devlete hizmet veren kişiler yetişmiştir. Böylece sivil öğretim alanında batı bilimine yönelişin önemli bir adımı atılmıştır. 1868 yılında bugünkü Galatasaray'ın üçüncü aşamasını oluşturan Mekteb-i Sultani hizmete açılmıştır. Fransızca öğretime ağırlık veren bu okulun kurulması için büyük çaba sarfedenlerden biri tıbbiye-i şahane'den mezun o dönemin Hariciye nazırı ve daha sonra Sadrazam olan Keçecizade Fuat Paşa diğeri ise Ali Paşa'dır.
  Tarihi okul ile işlevsel mekansal ve beşeri bağlantıya mensup gençlerin yatılı bir düzende birlikte ve tam bir vicdan özgürlüğü içerisinde eğitildikleri bir eğitim ve öğretim kurumu olmuştur. 1874 yılında Sultan Abdülaziz'in iradesiyle Mekteb-i Aliye-i Sultaniye adı altında toplanan ve Galatasaray Hukuk Mektebi Galatasaray Mülkiye Mühendisliği Mektebi ve Galatasaray Edebi Mektebi'nden oluşan üç tane yüksekokul açılmıştır. Bu yüksekokulların idari örgütü ile ders programları Sorbonne Üniversitesi'ne uygun bir şekilde yapılmıştır. Özellikle Mekteb-i Hukuk günümüzün hukuk fakültelerinin tarihi gelişimi bakımından Batı'daki emsalleri gibi öğretim veren bir okul olmuştur.


  Mekteb-i Aliye-yi Sultaniye 1877 yılında Darülfünun-u Sultaniye adını almış ve bünyesinde ayrıca Devletin üst düzey memurlarının bilgi ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla kurslar da düzenlenmiştir.

  Galatasaray büyük Atatürk ve kadrosunun gerçekleştirdiği yeni devlet düzeniyle birlikte Cumhuriyet Lisesi olarak hizmet vermeye devam etmiş ve Galatasaray Lisesi adını almıştır.
  Üniversite - Tarihçe - Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu

  Galatasaray Eğitim Vakfı'nın girişimleriyle gerçekleşen ve 14 Nisan 1992 tarihli anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumumuz Haziran 1994 tarihine kadar Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında faaliyet göstermiştir. 6 Kasım 1992 tarih ve 21397 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurum Statüsü 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı kanunun 6. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim lise ve yükseköğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak üniversite statüsünü alıncaya dek geçen 19 ay süresince Başkan Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA Türk Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barlas TOLAN Fransız Başkan Yardımcısı Annie PETIT Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ethem TOLGA ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ ve Genel Sekreter Doç. Dr. Yalçın ÇAKALIR'dan oluşan Yönetim Kurulu tarafından 1992 tarihli uluslararası anlaşma Kurum Statüsü ve Eşit Temsilli Komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.  Üniversite - Tarihçe - GS Eğitim Vakfı ve Üniversite Projesi

  Galatasaray Lisesi mensuplarının kurduğu dernek kulüp ve benzeri kuruluşlar kendi alanlarında olumlu çalışmalar yapmaktadır. Ancak faaliyet alanı içerisine girmediğinden hiçbir kuruluş eğitim olgusu üzerinde ağırlıklı olarak duramıyordu. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe olanaklarına bağlı olarak faaliyet gösteren Galatasaray Lisesi'nin eğitime ilişkin gereksinimleri ve hedefi dar koşulları aşıcı konumdaydı. Bu olgunun bilinciyle 1980 başlarında bir grup GalatasaraylıSayın İnan KIRAÇ'ın girişimiyle eğitime yönelik yeni bir örgütlenme çalışmasına girişti. 29 Aralık 1981 tarihinde girişimin önderi İnan Kıraç'ın başkanlığında GALATASARAY EĞİTİM VAKFI kuruldu.

  Vakıf kurulduğundan bugüne "başlangıç" maddesinde öngörülen amacı çok başarılı bir şekilde yerine getirmektir. Bu madde aynen şöyledir: "Mezun oldukları feyz aldıkları ülkeye büyük değerler yetiştirmiş olan 500 yıllık şerefli bir geçmişe sahip bulunan Galatasaray Lisesi'ne şükran borçlarını ödemek bu yararlı ve tarihi eğitim kurumunun varlığını daha da geliştirerek muhafazasını sağlamak bu kurumdan daha binlerce Türk gencinin feyz almasını temin ederek Türk kültür ve eğitimine katkısını artırmakLise'nin yerine getirmekle mükellef olduğu resmi eğitim hizmetlerini daha üst düzeyde sürdürmek arzu ve heyecanıyla bir Eğitim Vakfı kurulmuştur. " Vakıf 10 yıl içerisinde Lise ve Camiaya büyük katkılar yaparken üniversite projesi de yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Zaten Galatasaraylıların çoğunun gönlünde üniversite yatmaktaydı.  1989 yılında Vakıf İkinci Başkanı Sayın Yiğit OKUR Yönetim Kurulu'na bir rapor sunarak Vakfın çalışma programının daha rasyonel esaslara dayanmasını teklif etti. Bu raporda çalışma grupları yer almaktaydı. Grupların biri de "Üniversite Komisyonu" idi. Üniversite Komisyonu Başkanı Büyükelçi Coşkun KIRCA üyeler ise Prof.Dr.Yıldızhan YAYLA Prof.Dr. Barlas TOLAN Prof.Dr. Erdoğan TEZİÇ Prof.Dr.Tahsin YÜCELProf.Dr.Niyazi ÖKTEMProf.Dr.Ethem TOLGAProf.Dr.Haluk ERKUT ve Levent DİLMAÇ idi. Komisyon yoğun bir şekilde çalışmalara başladı ve özellikle Sayın Büyükelçi Coşkun KIRCA ile Sayın Prof.Dr.Barlas TOLAN'ın özverili çalışmalarıyla kısa zamanda ayrıntılı bir proje ve program düzenlendi. Hazırlanan program hemen Türk ve Fransız yetkililere tevdi edildi. Başta dönemin Türk Devlet adamları olmak üzere proje her iki kanatta da büyük destek gördü. Bunun üzerine 6 Aralık 1991 günü Türk ve Fransız Heyetleri üniversite protokolünü imzaladılar. Protokolün imzalanmasından önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL Haziran 1991 tarihinde Elysée Sarayı'nda François MITTERRAND ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmişti. 13 Nisan 1992 yılında bu amaçla Türkiye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı MITTERAND 14 Nisan 1992'de Galatasaray Lisesi'ne gelerek Turgut ÖZAL ile birlikte Türk Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet ÇETİN ve Fransız Dışişleri Bakanı Sayın Roland DUMAS'nın imzaladığı Galatasaray Üniversitesi Kuruluş Belgesi imza töreninde hazır bulundu. Galatasaray Eğitim Vakfı'nın hazırladığı proje böylelikle uluslararası bir tören ve belgeyle hukuksal kimliğini aldı. Galatasaray Üniversitesi Devlet Başkanlarının katılımıyla kurulan ilk ve tek yükseköğretim kurumudur.


  Üniversite - Tarihçe - Galatasaray Üniversitesi

  Galatasaray Egitim ve Öğretim Kurumu 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır (K.m.1). Anılan kanunla yüksekokullar yerine fakülteler ihdas edilmiş; böylece 1992 tarihli Anlaşma ve Eşit Temsilli Komite kararları uyarınca "Devlet Bilimleri Yüksekokulu" ve "Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu" olarak anılan birimler yerine aşağıdaki kurumlaşma gerçekleştirilmiştir.

  İLK KURULUŞ


  Rektör:
  Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA
  Rektör Yardımcıları:
  Prof. Dr. Barlas TOLAN
  Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
  Annie PETIT
  Genel Sekreter:
  Doç. Dr. Yalçın ÇAKALIR
  Fakülteler
  Hukuk Fakültesi
  Dekan: Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN
  Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
  Dekan: Prof. Dr. Ethem TOLGA
  Endüstri Mühendisliği Bölümü
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  Dekan: Prof. Dr. Osman ZILLIOĞLU
  İşletme Bölümü
  Kamu Yönetimi Bölümü
  Kamu Maliyesi ve İktisat Bölümü
  Uluslararası İlşkiler Bölümü
  İletişim Fakültesi
  Dekan: Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Dekan: Prof. Dr. Ahmet ABDİK

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Bu güzelim tarihi eser okulumuzu da kundakladılar.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Osmanlı zamanında en iyi okullardan birisiymiş.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İstanbulda yaşasaydım okumak isteyeceğim okullardandır kendisi.
  İsmine ve eğitimine hayranım
  Ey Aşk durağım...
  ey adından başka hiç bir söze dilimin dönmediği tek hecemZiyaretçilere, Gizli İçerik!
  dudağıma öyle bir mühürlensin ki dua’n
  bu dua’ya ”Amin” demekten başka kelamlara dönmesin diller
  ve lal olsun dilim
  Sen’den başka isimleri anarsam eğer...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş