Karabük Üniversitesi

Karabük Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan 17 yeni üniversiteden biridir. Karabük ilinde bulunmaktadır.
Ayrıca YÖK Genel Kurulu'ndan üniversiteye Tıp Fakültesi kurulma kararı da çıkmıştır.Çok yakında üniversitenin Tıp Fakültesi de hizmete girmiş olacaktır.


Teknik Eğitim Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi 1994/1995 öğretim yılı döneminde faaliyete geçmiştir. Fakültemizde Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Makine Eğitimi Metal Eğitimi Mobilya Eğitimi ve Eğitim bölümleri bulunmaktadır...


Fen-Edebiyat Fakültesi

2007-2008 eğitim/öğretim yılında öğretime başlayan Fakültemiz kısa sürede genişleyerek yarın için gerek öğrenci ve öğretim elemanı sayısı gerekse bilim dünyasına yapacağı katkılarla önemli bir akademik kuruluş haline gelmeyi amaçlamıştır.

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi “Çağdaş eğitimi her alanda yaygınlaştırmak” misyonunu üstlenen Karabük Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi günümüzde seçkin öğretim elemanı kadrosu ile birçok ayrı mühendislik alanında lisans eğitimi vermekte Karabük Üniversitesinin çağdaş eğitim ve araştırma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.


Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 17 Mayıs 2007 gün ve 5662 sayılı yasa ile kurulmuş olan Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır...


Meslek Yüksekokulları


SafranboluMeslek YüksekokullarıKarabük Meslek Yüksekokulu