Ülkelerin kalkınması ve uluslararası arenada rekabet edebilmesi için temelde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bilgi üretme kapasitesi gelişmiş modern bilgi ve teknolojiyi kullanabilen insan unsuru yüzyılımızı şekillendirecek en etkili faktör olacaktır.

Fatih Üniversitesi cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülke menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda Fatih Üniversitesi; lâik demokratik ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren insan hak ve hürriyetine saygılı bilimsel düşünme yeteneğine sahip bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektedir.


Gençleri geleceğin dünyasına çağdaş donanımlarla hazırlamayı en başta gelen görevleri arasında kabul eden üniversitemiz büyük bir özveriyle katılımcı ve çağdaş düşüncelerle yarınlara yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışmaktadır.

Fen bilimlerinde akademisyen ve öğrencilerine son teknolojiyle donanmış laboratuvar imkânları sunan Fatih Üniversitesi Türk bilim adamlarının yetişmesi ve ülke dışında bulunan yetenekli bilim adamlarının ülkemiz yükseköğretimine katkıda bulunmalarını sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla uluslararası üniversitelerdeki bilimsel ortamların standardına yakın bir altyapı imkânı hazırlamaya başlamış ve bunun doğal sonucu olarak da yurt dışında görev yapan Türk bilim adamlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Fatih Üniversitesi kaliteli nitelikli bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanlarının çalışmalarını yurt dışında yayımlamalarını teşvik edici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü eğitim programlarına aldığı yetenekli gençleri yarının bilim adamları olarak yetiştirmeye çalışan üniversitemiz ülkemizin bilimsel kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.


Üniversitemiz öğrencilerine bilgiye ulaşma bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisi kazandırmaktadır. Ayrıca bilişim teknolojisindeki son gelişmeleri öğrenci ve araştırmacıların hizmetine sunmakla ülkemizin dünya ile entegrasyon sürecine katkıda bulunmaktadır.

Fatih Üniversitesi Türk üniversite sisteminin bir parçası ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının her türlü yasa tüzük yönetmelik ve mevzuata uymalarını zorunlu kılmakta bütün bilimsel faaliyetleri ülkesinin ve insanlığın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Üniversitemiz eğitim için yurt dışına giden birçok gencimizin aradığı kaliteli eğitim olanağı sunarak beyin göçünün önüne geçmeyi hedeflemektedir. Böylece; bir yandan yurt dışındaki öğretim elemanlarının ülkemize geri dönmesi diğer yandan genç beyinlerin Türk yükseköğretimi bünyesinde eğitilmesi mümkün olacaktır.

Fatih Üniversitesi gerek eğitim-öğretim faaliyetleri gerekse bilimsel araştırma ve projelerle çağın gerektirdiği evrensel niteliklere ulaşma amacındadır. Bu bakımdan Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yaparak ülkemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla alanlarında söz sahibi olan yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim elemanları ülkemize davet edilmiş birçok uluslararası üniversiteyle de işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.

Üniversitemiz sürekli değişen ve gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Bu amaçla yüksek maliyette bir altyapı gerektiren fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanında toplam 40 eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuş ve çeşitli alanlarda proje ve araştırmaların yapılabilmesi için kaynaklar ayrılmıştır.


Uluslararası rekabetin önemli şartlarından biri de bilimsel çalışmalara hızlı ve kolay erişim olanağına sahip olmaktır. Üniversitemiz gerek laboratuvarlarda ve kütüphanede kurduğu sistemle gerekse elektronik dergi aboneliği yoluyla akademisyen ve öğrencilere enformatik teknolojinin en geniş imkânlarını sunmaktadır.


Başarılı öğrencilere yönelik burs olanakları ve yıl içinde başarılı olan öğrencilere sağlanan imkânlar kısa zamanda üniversitemizin öğrenci profilini etkileyecektir. Buna bağlı olarak puan sisteminin getirilmesi ve öğretim elemanlarının yaptıkları bilimsel çalışmalara göre değerlendirilmesiyle eğitim faaliyetlerinin başarısı ölçülebilecektir.


Fatih Üniversitesi ders programları ve içerikleri bakımından resmî üniversiteler ve vakıf üniversiteleriyle birlikte hareket etmektedir. Üniversitemizden çeşitli resmî üniversiteler ve vakıf üniversitelerine yatay geçiş yapan öğrencilerimizin durumu programlardaki denkliğin bir göstergesidir. Ayrıca öğrencinin öğrenme kalitesi öğretim elemanının akademik kariyer ve danışmanlık görevleri bakımından üniversitemizde her akademik yıl sonunda eğitim-öğretimin kalitesini değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları arasında düzenlenen anketlerle; öğrenci öğretim üyesi eğitim programları ve eğitim ortamlarının durumu değerlendirilmektedir. Böylece; eğitim ve öğretim kalitesi bakımından genel bir değerlendirme yapılabilmektedir. Öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak Türkiye ortalamasının üstünde olmasını hedefleyen Fatih Üniversitesi yurt içinde ve yurt dışında görev yapan birçok başarılı öğretim elemanını kadrosuna almayı başarmıştır.


Üniversitemiz İngilizce ile öğretim yapan bir üniversite olmakla birlikte öğrencilerine diğer yabancı dillerden en az birini daha öğretmeyi öngörmektedir. Bu bakımdan bütün öğrencilerimizin takip edebileceği Almanca Fransızca Rusça İspanyolca dersleri seçmeli ders olarak verilmektedir.


Eğitimi bir diploma sahibi olmanın ötesinde değerlendiren üniversitemiz programlarında proje tez ve staj uygulamalarına yer vermektedir.

Fatih Üniversitesi 70’e yakın öğrenci kulübü vasıtasıyla gençlerimizin kendilerini ifade edebilmeleri teşebbüs organizasyon katılım ve planlama konularında pratik yapabilmeleri ilgi alanlarında bilgi ve beceri kazanabilmeleri için geniş olanaklar sunmaktadır.

alıntıdır