Tarihçe
03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi' nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile öğretime başlamıştır.
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Biga İ.İ.B. Fakültesi Ayvacık Bayramiç Çan Ezine Gelibolu ve Yenice Meslek Yüksekokulları ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Su Ürünleri İlahiyat ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Gökçeada Meslek Yüksekokulu 2000-2001 Eğitim Öğretim yılında da Lapseki Meslek Yüksekokulu açılarak öğretime başlamışlardır.

Ayrıca 1997 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında alan Güzel Sanatlar Fakültesi ve 7 Ağustos 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluşunun yasal sürecini tamamlayan Tıp Fakültesi ile 9 Fakülte 11 Meslek Yüksekokulu 2 Yüksekokul 2 Enstitü ile beraber Üniversitemiz toplam 24 eğitim birimine sahiptir.


ÇOMÜ Misyonu

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına Türkiye Cumhuriyeti çağdaş değerlerine bağlı davranış çalışma ve yönetim anlayışıyla;
 • Troia Gelibolu Alexandreia Troas Assos Kaz Dağları Çanakkale Savaşları Çanakkale Boğazı SİT Alanları gibi tarihe malolmuş varlıkların değerlerin şekillendirdiği barış ve kültür kenti Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan akademik ve sosyal etkinlikleriyle;
 • Özgür demokrat kişilikli girişimcilik kültürüyle donatılmış uyumlu derslere ve araştırmalara katılımı yüksek ekip çalışmasına yatkın Çanakkale Türkiye ve dünya sorunlarına ve değerlerine duyarlı kurumsal katkı sağlayan sosyal mesleki ve akademik beklentileri karşılayan öğrencileriyle;
 • Teknolojik altyapı lojistiğiyle azami özenle ders veren öğrenciye liderlik yapan ulusal ve uluslar arası düzeyde yayın yapan bildiri sunan akademik etkinlik organize eden yakın ve uzak çevreyle sürdürülebilir sosyal mesleki diyalog kuran kurumsal katkı için proje önerme motivasyonu yüksek öğretim üyeleriyle;
 • Akademik yükseltmeyi ve değerlendirmeyi objektif kılan uluslararası normlardaki kriterleriyle;
 • Eğitim-öğretim araştırma sosyal ve akademik etkinlik çevre koordinasyonu öğrenci beklentileri büyüme ve geliştirme konularında yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan idari kadrosuyla

“SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSI VE GELİŞMEYİ REFERANS YAPAN ÜNİVERSİTE OLMAK”

ÇOMÜ Vizyonu

 • “Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte uluslararası akademik çevreden katılımın arttığı sempozyum kongre araştırma vb. akademik etkinlik ve organizasyonlarıyla;
 • Fakülte Yüksekokullar MYO’ları düzeyinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim veren yayın yapan performansı uluslararası normlara göre değerlendirilen idealize sayı ve nitelikteki akademik kadrosuyla;
 • İş dünyası kamu STK’lara bilim tarihi felsefesi ve metodolojisiyle donatılmış araştırmacı insan kaynağı ve yönetici üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye odaklanmış lisansüstü programlarıyla;
 • Türkiye’nin girişimci iş dünyasının insan kaynağı ve yönetici ara elemanı ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki ders programlarına sahip Fakülte Yüksekokul MYO’larıyla;
 • Her öğrenciyi aktif üyesi yapan sosyal öğrenme ve kendi kendine öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye eklemleyen kurumsal sorunlara çözüm üreten sosyal zaman sağlayan uluslararası öğrenci değişimine katkı sağlayan öğrenci topluluklarıyla
alıntıdır