GENEL TANITIM
Vizyonumuz


Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş dinamik özgür düşünen kendine güvenen sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmektir.

Misyonumuz


İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyadaki bilim standartlarını yakalayarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

AKADEMİK BİRİMLER
Fakülteler


Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü Ali Çetinkaya Kampusü Ahmet Karahisari Kampusü Uşak'ta da 1 Eylül Kampusü ve Halit Ziya Uşaklıgil Kampusü olmak üzere toplam beş kampuste eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Rektörlük Birimleri Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Veteriner Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler EnstitüsüYabanci Diller Yüksekokulu Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez Kütüphane Ahmet Necdet Sezer Kampusündedir. Tıp Fakültesi Afyon Meslek Yüksekokulu Rektörlük Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Mavi Hastane) Ali Çetinkaya Kampusünde yer alırken Devlet Konservatuvarı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da Ahmet Karahisari Kampusündedir. Uşak 1 Eylül Kampusünde Uşak Fen Edebiyat Fakültesi ile Uşak Mühendislik Fakültesi bulunurken Uşak Meslek Yüksekokulu da Halit Ziya Uşaklıgil Kampusündedir. Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uşak Sağlık Yüksekokulu şehir içindeki aynı binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken Uşak Eğitim Fakültesi de Uşak şehir merkezindedir. 2005 - 2006 akademik yılında üniversitemizin fakültelerinde 11.724 öğrenci öğrenim görmektedir.

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Uşak Eğitim Fakültesi
Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi
Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uşak Mühendislik Fakültesi

alıntıdır