Kastamonu Üniversitesi 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitim Spor Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır. Üniversitede toplam 6.672 öğrenci öğrenim görmekte olup 163 Akademik Personel ve 159 İdari Personel görev yapmaktadır. Kuruluş ve yapılaşma çalışmaları hızla sürmekte olan Kastamonu Üniversitesi şu anda 3 Fakülte 2 Yüksekokul 1 Meslek Yüksekokulu 2 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Üniversite Senatosunun kararı Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüşüyle; İletişim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Abana Araç Cide İnebolu Taşköprü ve Tosya ilçelerine Meslek Yüksekokulu açılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Üniversitemizin ana yerleşkesi Daday Yolu 3.Km'de bulunan "Kuzeykent Yerleşkesi”dir. Yerleşke içerisinde 1 Meslek Yüksekokulu binası 1 Konferans Salonu binası 1 Kapalı Spor Salonu binası 6 Laboratuar ve Atölye binası 1 Sosyal Tesis binası açık spor sahaları ve daha önce yurt olarak hizmet veren daha sonra Rektörlük İdari Birimlerine tahsis edilen 2 bina bulunmaktadır. Yerleşke alanı yaklaşık 600 dönüm’dür Ayrıca Kastamonu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca ortaklaşan yürütülen çalışmalar sonucunda yerleşke alanının 1400 dönüme çıkarılması planlanmış ve bu konuyla ilgili çalışmalarda sonuç aşamasına gelinmiştir.

Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Kastamonu’nun farklı noktalarında eğitim-öğretimlerini sürdürmektedirler. Bu Fakülte ve Yüksekokuların “Kuzeykent Yerleşkesine” Taşınması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.


Vizyon
Üniversite:

Ülkemizdeki ve ülke dışındaki saygın üniversitelerle iş ve güç birliği yaparak verdiği eğitim niteliğini arttırmak;

Elde edeceği bilimsel verileri dünyanın bilimsel anlayışıyla karşılaştırıp evrensel çağdaşlık ve uygarlık ölçütlerini kendi ulusal değerleriyle kaynaştırarak gönençli bir toplum olmanın alt yapısına katkıda bulunmak;

Vatanına bağlı ulusal değerlere saygılı bilimselliği özümsemiş kültür ve sanatı içselleştirmiş üretken ve aydınlık düşünceli mezunlar vermek;

Görüşlerini benimsemiştir.

Misyon
Üniversite :

  • Kurumsal ve toplumsal sorumluluklarının en başına “uluslararası düzeyde insan gücü” yetiştirmeyi koymak;
  • Geçmişin deneyimini bugünün gerçeğini yarının gereğini göz önünde bulundurarak; eğitim sürecinde etkin öğrenmeyi yetkin uygulamayı egemen kılmak;
  • Bireysel yeteneğe de toplam kaliteye de önem verip gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak;
  • Öğrenciyi varlığının gerekçesi sayıp öğrenci odaklı eğitim yapmak;
  • Başarısızlığa nedenler aramak yerine başarmaya yoğunlaşmak;
  • Öğretim üyelerinin yapacağı araştırma ve yayınlarda bilimsel etiği akademik onur saymak;
  • Elde ettiği bilgiyi kamu yararına kullanmak;

Görevlerini yerine getirmek üzere akademik kulvarda yerini almış şehrin seçkin öğretim kadrosu sürekli gelişen fiziki alt yapısıyla geleceğe güvenle yol almaktadır.Fakülteler;

Eğitim Fakültesi
Orman Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüksekokullar;

Kastamonu sağlık yüksekokulu
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu;

Kastamonu Meslek Yüksekokulu

Enstitüler;

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü