Ufuk Üniversitesi
UFUK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER


  • UFUK ÜNİVERSİTESİ'nin kendine ait herhangi bir anaokulu kolej lise vb. eğitim kurumu mevcut değildir.


  • UFUK ÜNİVERSİTESİ'nin Kurucu Vakıf dışında başka bir vakıf veya eğitim kurumu ile ilgisi bulunmamaktadır.


  • UFUK ÜNİVERSİTESİ'nde çağdaş kıyafet zorunluluğu vardır. Öğrenciler kılık kıyafet ile ilgili yönetmelik ve yargı kararlarına uymak zorundadırlar.

Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yükseköğretim Kurulu'nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002-2003 eğitim - öğretim yılında eğitim - öğretime başlamıştır.

Ü
niversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen "Trafik spor ve diğer kazaların afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil tıbbi ve sosyal yardımın rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Öğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma" gibi nedenlerle kurulduğu için bu konularda eğitim araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.
Ü
niversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren kaza felaket bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini metodolojisini diğer ülkeler devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

B
u amaca yönelik olarak da tıp işletme ekonomi ve hukuk gibi ana kavramların gerçekleşmesine destek olan Hukuk Eğitim Fen-Edebiyat (İstatistik) İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) Fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan Yüksek Okul ve Enstitüler kuruluş kanunumuzda yer almıştır.

B
unların hepsini aynı zamanda ve aynı üst düzeyde başlatabilmek olanağımız olmadığı için Yüksek Öğretim Kurulu 2002-2003 eğitim yılı için Hukuk Fen-Edebiyat (İstatistik) İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) konularında öğrenci almamızı uygun bularak ÖSYM programlarına almıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültemiz hizmete girmiştir.

Ü
niversitemizde her öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları çağdaş düzeyde izleyebilmesini sağlamak ve her türlü yayını çalışmayı ve internet ağından yararlanabilmesi için İngilizce dilini öğrenmesi öngörülmüştür. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra kendi seçtiği dalda (Tıp Hukuk vb.) daha iyi yetişebilmesi için mesleki ek yabancı dil programları uygulanmaktadır.

Z
engin kütüphane kurma temel ilkemiz yanında her öğrencinin bilgisayar öğrenme olanakları sağlanacak ve internet gibi diğer yardımcı kaynaklardan yararlanılacaktır.

H
er fakülte veya öğretim birimi içinde en az %15 kadar burslu (bugün burslu öğrenci oranı %22'ye ulaşmıştır) öğrencinin yıllık kayıt ücreti olan kısım alınmamaktadır. Bu burs karşılığı Üniversitemize verilen Doç. Dr. Ufuk Ege Fonundan ve kendi olanaklarımızdan sağlanmaktadır.

Ü
niversitemiz yurt dışındaki bazı önemli Üniversitelerle işbirliği hizmetlerine yönelik programlar hazırlamaktadır.

Ü
niversitemizde internet üzerinden eğitim yapma araç ve gereçleri sağlanmıştır.

T
ıp Fakültesi için Balgat'ta 120 yataklı Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete girmiştir. Ankara'nın merkezì yerinde konumlanan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfınca üniversitemiz hizmetine ayrılan 220 yataklı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nin onarımı yapılıp Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmete sokulması çalışmaları yürütülmektedir.

H
er iki Hastane tam kapasite ile faaliyete geçirildiğinde yatak kapasitesi 350 yatağa çıkacak ve Ülkemizin sağlık sorunlarına büyük katkı sağlayacaktır.