Yaşar Üniversitesi

Üniversite insanın çevresi ile yaşadığı sorunlara bilim rehberliğinde düşünme sağlıklı güvenilir ve kalıcı çözümleri araştırma bulma uygulama ve bunları yine evrensel bilim yöntemleriyle öğretme çabalarının toplamıdır. Bu yönüyle üniversite bilimsel duyarlılık iddiasıdır yöntemdir. Bilimin yaratıcılığı sanat duyarlılığı ile bütünleştiği düzeyde zenginleşir. Üniversite eğitiminin yüksek niteliği bu nedenle bilimin yöntem ve ilkelerini benimsetmesi ve sanat duyarlılığını genç beyinlere kazandırmasından kaynaklanır. Üniversite bu iki işlevi nedeniyle bir okul olma niteliğini aşar; aydınlık bir yaşam biçimi olma özelliğini ve uygar insanların yaşama hazırlandığı bir yükseköğretim kurumu kimliğini kazanır.

Yaşar Üniversitesi programlarında yer alan bilim etkinliklerinde sanat duyarlığının geliştirilmesine gösterdiği özen nedeniyle özel bir yüksek öğretim kurumudur. Çünkü Üniversitenin bilim iddiaları sanat duyarlılığının yaratıcılığa olan olumlu katkılarından öğrencilerini yararlandırma kararlılığıyla bütünleşmiştir.

Bilim bir sorunun varlığını algılama onu yaratan kaynakları analiz edebilme bilimsel yöntem ve ilkeler çerçevesinde kurallı düşünebilme doğru öngörülerde bulunabilme ve uygulama öncesinde zihinsel süreçleri harekete geçirebilmektir. Tasarım bu nedenle bilimin ayrılmaz bir eklemi ve bunu becerebilen eğitimli beyinlerden beklenebilen ayrıcalıklı bir çabadır. Bilimin yöntemi ile sanatın yaratıcılığını üretim sürecinin öncesinde ve en yüksek kaliteyi elde edecek biçimde buluşturulması çabası olarak da tanımlanabilen tasarım Yaşar Üniversitesinin için öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği; onları benzerlerinden farklı ve üstün kılacak özel beceri ve uzmanlık alanlarından biridir.

Yaşar Üniversitesi ekonomi işletme mimarlık mühendislik fen edebiyat iletişim sanat ve meslek eğitimi alanlarında en iyi tasarımcıları proje temelinde çalışma becerileri ile donanmış olarak ve sanat duyarlılığı yüksek kaliteli öğrenme ortamlarında yetiştirme iddiası açısından özeldir. Öğretim programındaki tasarım proje ve sanat duyarlığı onu farklı kılan ve ona üstünlük sağlayan bir özelliktir.

Yaşar Üniversitesi her alanda yüksek öğretim hizmeti verme iddiasında değildir! Bununla birlikte programlarında en kaliteli olmak; nitelikleri yüksek öğrencileri kaliteli hizmet ortamlarıyla buluşturmak ve öğrencisine mezuniyet sonrası en yüksek doyum başarı ve mutluluğu sağlamak Yaşar Üniversitesinin ilk ve en temel varoluş nedenidir. Eğitim dilinin İngilizce olması deneyimli yerli ve yabancı akademik kadroları öğrenme ortamlarının uluslararası standartlara uygunluğu geleceğe yönelik hedef ve öngörüleri kurumsal kimlik özellikleri ve teknolojik altyapı Üniversitemizin temel kalite göstergeleridir.

Yaşar Üniversitesi benzerleri arasında öğrenci ve öğretim kadrolarını ERASMUS değişim programlarından en çok yararlandıran; bu kapsamda Avrupa Üniversiteleri ile en fazla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapan ve AB projelerine en yoğun katılım gerçekleştiren Türk Üniversitelerinden biridir.

Yaşar Üniversitesinin hizmette kalite duyarlılığı İngilizce Hazırlık Okulunda verilen yabancı dil eğitimi ile başlar; Fen ve Edebiyat İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik-Mimarlık İletişim Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu 4 yıllık lisans ve Meslek Yüksekokulunun 2 yıllık ön-lisans programlarıyla devam eder. Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri lisansüstü eğitim ve öğretim programları sunmak yanında Üniversitenin bilimsel araştırma gücünü de temsil etmektedir.

2008-09 döneminden başlayarak Güzel Sanatlar Fakültesinin grafik müzik ve film tasarımı bölümlerine de öğrenci almaya başlayacak olan Yaşar Üniversitesi öğrencilerini yeni akademik yılda Selçuk Yaşar Kampus alanında karşılamak için hazırlıklarını durmaksızın sürdürmektedir.

Egenin uygar insancıl sanat ve bilime duyarlı insanlarının kenti İzmirde 2001 yılında kurulan genç Yaşar Üniversitesi 200ü bilim insanı olmak üzere 300 çalışanı ve 2.600 öğrencisi ile bir bilim kurumunun evrensel kimlik özelliklerini heyecan samimiyet ve sadakatle benimsemiş akademik bir kurumdur