Ankara Üniversitesi Misyon ve Vizyonu

Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olmanın bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında ülkesinin ve toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesi hedefine kilitlenmiştir.

Tarihçe

Ankara Üniversitesi Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyetinin kurulması salt bir yönetim biçimi değiştirmenin çok ötesinde çağdaş bilime çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayanaklarını oluşturmak yurt geneline yaymak kökleştirmek ve çağdaşlığın bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu ilkelerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir.

Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatı laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925 'te kurulan Hukuk Mektebi Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933'te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsü zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye'nin dünya ile dil ve kültür köprüsü kurmak amacıyla 1935'te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1859'dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936' da Ankara'ya taşınan Atatürk'ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara hazırlıkları Atatürk tarfından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940'ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini eklemek gerekir. 1925 'te kurulmuş olan Hukuk 1935 'te faaliyete başlayan Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi 1943 'te açılan Fen Fakültesi 1945 yılında kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültelerinden oluşan Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu. Üniversite 1948' de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine almış 1949' da İlahiyat Fakültesi 1935' de kurulan 1950' de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu 1960' da Eczacılık Fakültesi 1963' de Yüksekokul olarak kurulan 1977' de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi 1965' de Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965 yılında da şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu. Çankırı Orman ve Sağlık Eğitimi Fakültelerimiz ise 1996 yılında eğitim-öğretime açılmışlardır.


İletişim


ADRES
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Dögol Caddesi 06100 Tandoğan Ankara Türkiye.
TELEFON
(0312) 212 60 40 (9 Hat)
FAKS
(0312) 212 60 49
WAP
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
E-POSTA
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
WEB
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]