T.C. Adıyaman Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü antetiyle Adıyaman Valisi Halil IŞIK tarafından imzalanmış 03.07.2001 tarihli ve B054VLK4020400(Öz.K.).12-1/268 sayılı rapordur.

Rapora göre 7 Haziran 2001 günü saat 22.00 sularında Adıyaman İli Tut İlçe Jandarma KOmutanlığı emrinde görevli 10 kişilik özel görev devriyesinin (7 jandarma personeli ve 3 geçici köy korucusu) gözlemlemiş oldukları ışıklı gök cismiyle ilgili ifadeleri olay yeri tespit tutanağı ve kendilerine ayrı ayrı çizdirilen resimler toplam 18 sayfa olmak üzere; İçişleri Bakanlığı 'na Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı 'na ve Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi 'ne gönderilmiştir.

Rapordaki çizimler hayret vericidir ve tanıklara ayrı ayrı çizdirilen bu ışıklı cisme ait çizimler birbiriyle tutarlılık göstermektedir.Çizimlere ve tanıkların ifadelerine göre; cisim yuvarlaktır ve üst kısmında kubbesi vardır.Kubbe kısmı sabit dururken alt kısım sürekli dönmektedir.Tanıklar cismin "pencerelerini" dahi görebilmişlerdir."Bir köy evi büyüklüğünde" diye tarif edilen cisim aynı zamanda değişik renklerde ışıklar saçmaktadır.Çıplak gözle görülebilen ve gözlem yerine 2 - 2.5 km. uzaklıktaki bu cismi tanıklar gece görüş cihazları ile de izlemişlerdir.Ulu Baba Tepe zirvesine konan konduğunda ışıkları sönen ve 15 dakika sonra tekrar ışık saçmaya başlayan cismin sağında ve solunda bu sefer kırmızı renkte ve üçgen şeklinde ışıklar tespit etmişlerdir.Cisim daha sonra havalamış ve hızla uzaklaşmıştır.