Bilindiği üzere İstanbul 6 Nisan ile 29 Mayıs tarihleri arasında Osmanlı Ordusu tarafından kuşatma altında kalmıştır. Kuşatma devam ettiği günlerden birinde İstanbul gün boyu yoğun bir sis tabakasıtarafından kaplanmıştı. Gece sis kalktığında Ayasofya’nın üzerinde garip birışık görüldü. Bu ışığı hem Bizanslılar hem de Türkler gördüler.

Yine aynı gece Bizans nöbetçileri Türk hatlarının çok gerisinde hiçbir ışığın bulunmaması gereken yerlerde bazı parıltılar gördüler. Bu ışıkların nereden ortaya çıktığı ne türlü bir kaynaktan geldiği kimse tarafından anlaşılamadı.

Dönemin şartlarıdüşünüldüğünde insanların bu konu ile ilgili yorum yapmalarının ne kadar güç olduğu ortaya çıkıyor ama yine de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişine
1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona erdiğini Orta Çağıkapanıp Yeni Çağı başlamışttığı göz önüne alındığında ve Dünya Dışı Varlıkların yeryüzündeki önemli gelişmeleri yakinen takip ettikleri tarihe geçen olaylarda birçok kez görüntü verdikleri (İlk Zenci ABD Başkanı Obama'nın halka seslendiği sıra gibi) düşünüldüğünde dünya tarihi açısından bu önemli olayı da yakından izlemiş olmaları muhtemeldir.