her sabah
07:00-10:00
haber
10:00-10:35
nedersiniz?
10:35-10:45
16:9
10:45-11:00
son baskı
11:00-11:50
tarafeyn
11:50-12:00
orta kuşak
12:00-12:50
hava durumu
12:50-13:00
gündüz
13:00-13:35
tarafeyn
13:35-13:45
spor
13:45-13:55
islam alimleri
13:55-14:00
atlas
14:00-14:50
hava durumu
14:50-15:00
gündüz
15:00-15:40
spor
15:40-15:50
tarafeyn
15:50-15:55
islam alimleri
15:55-16:00
poliklinik
16:00-17:00
haber
17:00-17:30
tarafeyn
17:30-17:40
nedersiniz?
17:40-17:50
islam alimleri
17:50-18:00
net bakış
18:00-19:00
akşam
19:00-19:45
tarafeyn
19:45-19:55
spor
19:55-20:15
ankara havası
20:15-21:50
dünya basını
21:50-22:00
tarih atlası
22:00-23:50
hava durumu
23:50-00:00
gece
00:00-00:50
tarafeyn
00:50-01:00
ankara havası
01:00-02:25
tarih atlası
02:25-03:55
avukatınıza sorun
03:55-04:40
poliklinik
04:40-05:20
ikiz aynası
05:20-06:00
hatim
06:00-06:30
kısa ve net
06:30-07:00