Güne bakış
07:00-09:00
günün içinden
09:00-12:30
biz bize
12:30-14:00
günün içinden
14:00-17:30
günce
17:30-19:00
doğru seçim
19:00-19:30
iftar`a doğru
19:30-20:00
ana haber bülteni
20:00-20:45
spor saati
20:45-21:30
toplum ve insan
21:30-22:30
yaşam sanatı
22:30-23:30
muhabbet ustaları
23:30-00:00