Ali Ercan Kara Kaş Gözlerin Elmas ve Niğde Türküleri adlı kitabında "Mustafa Songur" isminde bir kişiden dinlediği bu türkünün hikayesini aynen şöyle anlatmaktadır:

"Bir buçuk asır evvelden beri Niğde'nin Dikilitaş Ferhenk Kavlaktepe Badamderesi ve Çamardı köyleri arasından Ulu yol diye bir yol geçer. O tarihlerde Erzurum'dan hareket eden kervancı bu yolu takiben Suriye'ye kadar giderSuriye'den kalkan bir kervancı İstanbul'a kadar yine bu yoldan geçermiş. Kervancıların dinlenme yeri ise AdanaPozantı'yı geçtikten sonra Ferhenk köyündeşimdiki içmecenin bulunduğu muhitte öz dedemin yaptırmış olduğu handa konaklarlarmış veyahutta aynı muhite bir saat mesafede bulunan eski ismi Enehil şimdiki ismi Dikilitaş olan köyde konaklarlarmış. O zamanda Kanlı Bulduruç diye anılan semtte her iki yönden gelen kervancı kış mevsiminde birkaç ölü verirlermiş. Şiddetli bir kış mevsiminde zengin iki kervancı kardeşSuriye'den hareket ederek Bulduruc'a gelir ve orada şiddetli bir tipiye tutulurlar. Kardeşlerden biri tipide boğulur ve ölür. Kardeşini kaybeden diğer kervancı ölen kardeşinin üzerine kapanır ve bu türküyü yakar."


Kaynak:
ERCAN Ali Kara Kaş Gözlerin Elmas ve Niğde Türküleri s.2627 Niğde İl Basım
Evi Niğde 1965

Öğrt. Gör. Hakan Tatyüz