Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İşte Ermenilerle Bir Olup TÜRK'e Karşı İttifak Kuranların Tam Listesi...
  İŞTE ERMENİLERLE TÜRK’E KARŞI İTTİFAK KURANLARIN LİSTESİ


  5 Ekim 1927’de Lübnan’ın Bihamdun kentinde Hoybun Örgütü kuruldu.

  Merkez komitesine şu isimler seçildi;
  ‘Ermeniler adına Taşnak Sutyun Partisi tam yetkilisi Papaz Vahan Papazyan; ayrılıkçı Kürt cephesi adına ise Palu’dan Şeyh Ali Rıza Dr. Şükrü Sekban Barazi aşireti reisi Mustafa Şahin ve Bozan Heverka aşireti lideri Haco Ağa Raman aşireti lideri Emin Ağa Süleymaniye’den Kerim Rüstem Van’dan Memduh Selim ve Celadet Ali Bedirhan’dır.’

  Burada ismi geçen Vahan Papazyan; 1892 yılında yılında Tiflis’te kurulan Ermeni Taşnak Örgütü’nün merkez komite üyesi ve kendisi aslen Van yöresi Ermenilerindendir.

  Barzani aşireti reisi Mustafa Şahin Uğur Mumcu’nun Şeyh Sait isyanında dile getirdiği Umum Bozan reisi Şahin Bey’dir. Aralarında bir de küçük Seyit Taha vardır…

  Celadet Ali Bedirhan’a gelince…

  Uğur Mumcu Celadet’in sırlarını açıklıyor;
  ‘(İngiliz istihbaratçısı) Noel Bedirhanoğullarının Çarlık Rusya'sı ile de işbirliği yaptıklarını ailenin en önemli adamının da Emin Ali Bedirhan olduğunu yazıyor. Bu sırada Fransız istihbaratı da boş durmayacak ve 1920 başlarında Bağdat’taki Yüksek Komiserlikleri’ne Bedirhanoğullları'yla ilgili olarak şu bilgiyi ulaştıracaktı: Botan aşiretinden Bedirhan Ailesi(Zaho-Van arası) İngiliz ajanlarıyla anlaşmış ve İngiliz mandasını kabul etmiştir.’[1]

  Celadet Bedirhan İstanbul’da dünyaya gelmiş bir Bedirhanzade. Ayrılıkçı Kürt örgütlerinde adının duyulmasını ve sivrilmesi şu iki olaya bağlanıyor: Birincisi İngiliz casusu Noel ile geliştirdiği ilişkiler bu ilişki etrafında Anadolu’da yaptığı geziler; diğeri ise bu İngiliz casusu ile birlikte 1919’da kurtuluş savaşını başlatan Mustafa Kemal Paşa’ya karşı giriştiği suikast teşebbüsü.

  Bu iki eylem Celadet Bedirhan Türk tarih sayfalarındaki hak ettiği mevkiye iyice yerleştiriyor.

  Bundan sonrasında Celadet önce Almanya ardından Mısır 1926’da Suriye’ye geçmektedir. Hoybun örgütüne katılıyor. 1928’te önce Irak’a sonra ayaklanmaları yerinde incelemek üzere Ağrı’ya gidiyor(1930).

  İsyandan sonra İran’a geçen Celadet Bedirhan bir süre Tahran’da kalıyor. İşlerini görüyor gizlice Irak’a ardından Suriye’ye geçiyor. Hoybun faaliyetleri nedeniyle Fransız yöneticileri tarafından bir ara Şam’a sürülmüş. Şam’da bulunan ve zengin bir Kürt olan Ali Zilfo Ağa’nın destekleriyle Kürtçe yayın alanına açılmış. Havar adlı bir dergi çıkarmaya başlamış. Kürtçe’nin Kurmançi lehçesi bu dergi vasıtasıyla yaygınlaştırılıyor.

  Bedirhanzade Celadet yazı ve araştırmalarında Kürtlerin ayrı bir halk olarak etnik kökenleri üzerinde durmuş. Son yıllarını tarımla uğraşarak geçiren Celadet Bedirhan 19512 yılında bir kuyuya düşerek can vermiş.[2]”
  Biz devam edelim bakalım daha neler var…

  Amaç; Türk topraklarını paylaşmak…
  Hoybun örgütün kuruluş kongresini yapıldıktan sonra açıklanan ilk bildirinin ilk maddesi şu oldu;
  “Birinci Kürt Kurultayı barbar Türk rejiminin despotluğu altında ezilen Kürtlerin bulundukları tahaammül edilmez durumlarını geniş çapta uygulanan katliamları ve de Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama özlemini gözönüne alarak Türkiye Kürdistanı’nı bağımsız bir devlet haline getirmek amacıyla kurtarmaya karar vermiştir.”

  Bu bildirinin son maddesi Ermeni-Kürt ittifakının çerçevesini görmek açısından dikkat çekiciydi şöyle diyor; “Kurultay herekese duyurur ki Ermenistan ve Kürdistan’da asırlardan beridir Ermeniler ve Kürtler yaşamaktadır. Onlar kendi bağımsızlıkları uğrunda çalışırken ülkelerinin herhangi bir yabancı hakimiyetine bağlı olmasını reddederler. Çünkü bu iki ülke yalnız ve yalnız Ermeni ve Kürt uluslarına aittir[3].

  Hoybun Ermeni-Kürt ittifakına uygun olarak karşılıklı taahhütler yapılmış ittifak senedi imzalanmıştı. Buna göre; ‘Her iki taraf bağımsız bir Kürdistan’ın ve birleşik bir Ermenistan’ın kurulma hakkını karşılıklı olarak tanıyarak bu hakkın savunması için mümkün olan her türlü imkanı kullanarak birbirinin yardımına koşmayı taahhüt ediyordu.

  Ortak düşman Turani-Türk öğesine karşı savunma ve saldırı işbirliği paktı olduğundan taraflardan hangisi söz konusu düşmanın saldırısına uğrarsa diğer taraf saldırıyı püskürtmek için tek başına veya saldırıya uğramış tarafla birlikte harekete edeceğini kabul etmişti.

  Ayrıca Taşnak Sutyun Partisi ile Kürt Ulusal Cephesi Hoybun Ermenistan ve Kürdistan’ın kendilerine ait toprakları üzerinde bağımsızlıklarının tanınmaması nedeniyle Türkiye ile savaş içinde olduklarını ilan ediyorlardı”[4].

  Örgütün kuruluşunda iki yıl sonra dönemin Dahiliye Vekaleti’nin Başvekalet’e yazdığı 18.7.1929 tarihli ikinci bir gizli belgede bu ittifakın detayları da yer alacaktır:

  “Suriye’de bir Kürt ordusu nüvesi vücuda getirildiği; bu orduda Ermenilere de görev verildiği; ordunun her bölüğünde kanatları muhafaza için ikişer makineli tüfek ve üç bataryalı cebel topçusu olduğu; İngiltere’den de üç uçak almak için çalıştıkları…”[5]

  Bedirhanların Ermeni Sevdası…
  Kuruluşundan birkaç ay sonra Hoybun örgütü ile Ermeni Taşnaksutyun örgütü arasında bir ittifak anlaşması imzalandı.

  Bu anlaşmaya Taşnaksutyun adına Vahan Papazyan Hoybun adına merkez komitesinden şu kişiler imza koymuşlardı; ‘Şükrü Sekban Celadet Ali Bedirhan Memduh Selim Haco Ağa Ramanlı Emin Ali Rıza Mustafa Şahin ve Süleymaniyeli Kerim’.

  Hoybun örgütünün ilk başkanlığına Celadet Ali Bedirhan seçildi.[6]

  Hoybun Cemiyeti Temmuz 1929’da iki toplantı daha yaptı. Bu kez yer Halep’ti...
  Başta Celadet Ali Bedirhan Memduh Selim Cemilpaşazade Mehmet Cemilpaşazade Kadri Yado Vahan Papazyan Hırşak Papazyan ve Karabet olmak üzere 45 kişi katıldılar.

  Oybirliği ile şu kararlar alındı;
  ”Suriye’deki yerli ve Türkiye’den ‘firari Kürtlerden’ azami istifade edilmesi; Türkiye’ye karşı yapılacak herhangi bir hareketin tam ve mükemmel olarak ikmaline.”

  Burada tırnak içinde yazılan ‘firari Kürtler’ şunlardır;
  ‘Firari Kürtler; Türk Kurtuluş Savaşı’nda işgalci düşmanla işbirliği yapmış ülkesine ihanet etmiş can yakmış can almış ve sonra düşmana sığınıp Türkiye dışına kaçmış olan kişilerdir. İlk firari Kürtçüler arasında Cizreli Bedirhan ailesinden Kamuran Celadet ve Halil Rami; Diyarbakırlı Cemilpaşazade Ekrem ve Mevlanazade Rıfat Bey de bulunmaktadır.’[7]

  Hoybun örgütünün merkezi Şam’da idi. Türkiye’ye karşı eylemlerini buradan yönetiyordu arkasında Fransa vardı.

  Kürt Teali Cemiyeti Türk- Kürt Hilafet Cemiyeti’ne dönüştürülmüş İngiliz yönetimindeki Irak’ta faaliyet gösteriyordu. Merkezi Revanduz’daydı.

  Örgütün başkanı Seyit Abdulkadir’in oğlu Şeyh Abdullah’tı.
  Arkasında İngilizler vardı[8]…

  Hoybun’un kuruluşunda Bedirhanzadelerin aktif olarak yer aldığı çok açık ve belgelidir. Bedirhanzadelerin bu rolü bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda hak ettiği ölçüde kendini gösteremedi. Araştırmacılar daha ziyade tarihsel akışına göre olayları alt alta yazıp sıralıyor arka planda yer alan perde ise açılmıyor.

  Bu konuya ilgi duymuş araçtırmacıların ortak fikri; Hoybun’un Şeyh Sait ayaklamasında yaşanılan bozgun üzerine kurulmuş olması üzerinde birleşiyor.

  Bir diğer ortak düşünce ise; 1930 Ağrı isyanının bu örgüt tarafından tertiplenecek ve yönetilecek oluşudur.

  Ağrı’da Ermenilerin ortaya çıkacak oluşu akla Mikdat Mithat Bedirhan’la başlamış olan Bedirhan-Ermeni ilişkisini getiriyor. Hoybun ile Ermeniler arasındaki ilişkilerin bu boyutunu Süreyya Bedirhan şöyle tanımlıyor;

  ‘Kuruluşundan sonra Hoybun’un ilk görevi Ermenilerle yeniden uzlaşma sağlamak ve mümkünse işbirliği yapmaktı( Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti Tüzüğü 15’nci maddeyi hatırlatıyor). Ben de Ermeni-Kürt ilişkilerinin pişmanlık ve şükran duygularının karşımıyla yazıyorum…1927 Ekim’inde Kürtlerin savunucusu Hoybun ile Ermeni halkının temsilcileri Türkleri ortak düşman kabul ettiler ve dayanıklı ilgilerinin ortaklığı onları genel bir barışmaya götürdü. Kendi ırkım adına onların meşru ulusçul istekleri Bağımsız ve Birleşik Ermenistan’a saygı duyuyorum.’[9]

  Hoybun arşiv bilgileri Türkiye’de hiç yayımlanmadı. Doğrudan bir belgeye ulaşılamıyor. Ancak Hoybun savunucularının elindeki belgeler tesadüfen de olsa bazı yayınlarda yer bulmuş; bize de yararlanma imkanı verdi. Rohat Alakom Hoybun ittifak anlaşmasının imzalı bir örneğini Toplumsal Tarih Dergisi’nin 1998 yılı 59’ncu sayısında yayımladı.

  Üstüne de bu örgütün merkez dışındaki şubelerini açıkladı;
  ‘Hoybun’un Diyarbakır’da bir şubesi bulunmaktadır. Bu bölgedeki faaliyetler Cemilpaşazadeler tarafından yürütülmektedir. Kadri Cemil ve Ekrem Cemil(Babanlı paşazadeler) bunların başında gelmektedir. Paris’teki Hoybun temsilcisi Süreyya Bedirhan’dır. Lübnan şubesi ise Kamuran Bedirhan tarafından yürütülmektedir. Ürdün temsilcisi Ali Seydo Mısır temsilcisi ise aslen Siverekli olan M. Ali Avni’dir.’[10].

  Rohat Alakom’a göre Hoybun Ermeni-Kürt ittifak örgütünün ilk başkanı olan Celadet Ali Bedirhan Latin gramerinin yaratıcısı idi. Şam’da yayınladığı Hawar(1932-1943) ve Ronahi (1942-1943) adlı Kürtçe dergiler modern Kürt edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahipti. Bunun yanında doğu ve dilbilimci Roger Lescot ile birlikte Kürtçe gramerin temel yapısını oluşturmuştu.

  Kamuran Ali Bedirhan (1895-1946) da erkek kardeşi Celadet gibi aktif bir yayıncı ve yazardı. 1947’deki ölümüne kadar Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde Kürdoloji öğretti..

  En büyük erkek kardeş Süreyya Bedirhan da diğer kardeşleri kadar editörlük yeteneğine sahipti. Modern çağın en önemli(!) Kürt organizasyonu olan Hoybun’un kurulmasında ve yönetilmesinde de kardeşlerine katıldı.[11]

  Süreyya Bedirhan Emin Ali Bedirhan’ın da oğluydu. Çerkez olan annesi doğumunun hemen ardından ölünce babası Emin Ali Bedirhan bir kere daha Çerkez bir hanımla evlenmişti. Yeni karısı Semiha hanımdan beş oğlu ve bir kızı oldu; Celadet Kamuran Tevfik Hikmet Safter ve Meziyet. Erkek kardeşlerinden ikisi olan Celadet ve Kamuran daha sonra siyasi Kürtçülükte öne çıktılar.

  Hoybun örgütünün üyelerinde biri de Dr. Mehmet Şükrü Sekban’dı. Şükrü Sekban 1881’de Diyarbakır/Ergani’de doğmuştu. 1908 ve 1918’de açılan Kürtçü cemiyetlerin kurucuları arasında yer aldı. Zamanla Kürtlerin Turan kökenli olduğunu anlayınca 1933 yılında “Fransızca Kürt Sorunu” adlı bir kitap yazarak bu gerçeği itiraf etti ve Kürtlerin Orta Asya’dan gelmiş olduklarını anlatarak diğer Kürtçülere yanlış yoldan geri dönemleri için nasihatlerde bulundu.
  Dr. Sekman 1960’ta İstanbul’da vefat etti[12].

  Hoybun ittifakının Ermeni kanadı tarihi ve kültürü ile bu coğrafyada yaşayan önemli bir etnik unsurdur. Bu noktada Ermeni Taşnaksutyun örgütünün Hoybun eliyle siyasi hedeflerine ulaşmayı amaç edinmiş ve bu amaçla da çok farklı din ve etnisiteleri bir araya getirmek için siyasi bir yapı kurmuş oldukları görülüyor.

  Bu yapının Kürt kimliği üzerinden Kuzey Irak coğrafyasında yaşayan insanların Doğu Anadolu’da Ermenilerle birleşmesini sağlayacak bir noktada yoğunlaştığı da anlaşılıyor. Tarihsel süreçteki isyanlar Halid-i Nakşibendiliğin buradan çıkıp Orta Doğu’ya yayılışı ve kurulan ittifakların özellikleri bu sırrı dışa vuruyor.

  Amaç ise hiç değişmiyor; önce Anadolu ile Asya arasındaki bağları kopartabilmek…

  Şimdi Ermeni Taşnak-Hoybun örgütüne bugünkü gözle bakalım…

  Hoybun PKK’ya Taşnak ASALA’ya dönüştü ve şimdi ittifaktalar tıpkı tarihte olduğu gibi…

  [1] Mumcu Kürt İslam ayaklanması s. 9.
  [2] Toplumsal Tarih Dergisi Yıl: Kasım 1998 Sayı: 59 Yazar: Rohat Alakom s. 38 Başlık: Hoybun Cemiyeti Üzerine Notlar. Rohat Alakom.
  [3] Rohat Alakom ‘Hoybun Cemiyeti Üzerine Notlar’ Toplumsal Tarih Dergisi s. 29 Yıl: Kasım 1998 Sayı: 59.
  [4] Taşnak-Hoybun Editör Yavuz Selim s. 8283. İleri Yayınları 2005.
  [5] Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay ‘Hoybun Cemiyeti ve Türkiye’ye karşı faaliyetleri’ Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı: 40.
  [6] Alakom ‘Hoybun Cemiyeti Üzerine Notlar’ Toplumsal Tarih Dergisi s. 58.
  [7] Dr. Bilal N. Şimşir ‘Kürtçülük’ cilt II s. 67 Bilgi Yayınevi 2009.
  [8] Şimşir ‘Kürtçülük’ cilt II s. 147.
  [9] Süreyya Bedirhan ‘Kürt Davası ve Hoybun’ s. 56 Çev: Dilara Zirek Med Yayınları 1994.
  [10] Alakom ‘Hoybun’ Toplumsal Tarih Dergisi Yıl 1998 Sayı: 59.
  [11] Bedirhan ‘Kürt Davası ve Hoybun’ s. 9.
  [12] Şimşir ‘Kürtçülük’ cilt II s. 143.


  BİLGETÜRK
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hoybun PKK’ya Taşnak ASALA’ya dönüştü ve şimdi ittifaktalar tıpkı tarihte olduğu gibi…

  Pkk'nın başındaki itin Ermeni olduğu bilinen gerçeklerden biridir. İttifakta olmalarının nedeni de Rusların beslemesidir.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş