Yasak Şehir (Çince: 紫禁城) Çing ve Ming handedanlıkları zamanında Çin İmparatorluğu'nun en önemli sarayı olan Yasak Şehir Çin'in Pekin bölgesinde bulunmaktadır.

720000 m² lik bir alana kurulu olan muazzam büyüklükteki sarayın 8886 odası bulunmaktadır.

Unesco tarafından 1987 yılında en geniş alana sahip kültür mirası olarak belirlenmiştir. Tayvan Taipei'deki Milli Saray Müzesi ile aynı enstütüde olmalarına karşın Çin İç Savaşı'ndan sonra birbirlerinden ayrılmışlardır.

Yasak Şehir'in birçok ismi vardır. Çincesi Zijin Cheng olan sarayın litreatürdeki anlamı Mor Yasak Şehir'dir. Yasak denmesinin nedeni imparatorun izni dışında kimsenin saraya girememesinden gelmektedir. Zijin Chengçok sayıda anlam ile doldurulmuş isimdir." Zi " veya " mor " kutup yıldızına dayanır;ki eski Çin'de Ziwei yıldız olarak adlandırılır. geleneksel Çin astrolojisinde gök yüzü imparatorluğunun yeri idi. Çevrili gök yüzü bölgesi göksel imparator ve onun oğullarının krallığıydı. Yasak Şehir dünyevi imparatorun oturma mekanı olarak ikinci suretiydi. Jin veya "yasak" bir gerçeği referans ediyordu.Hiçbir kimse imparatorun izni olmadan saraya giremez ve terkedemezdi.Cheng in anlamı duvarlarla çevrilmiş şehirdir. Bugün site genel olarak Çince'de Gugong olarak bilinir.Anlamı " eski saray" dır.Bu binalara dayandırılan müze " saray müzesi " olarak bilinir. Müze etrafını çevreleyen mülklerin sorumluluğuna sahip olsa da.

Yasak Şehir dünyanın hayatta kalan en geniş sarayıdır.720.000 m² lik bir alanı kaplar(178 akre veya 0.28 mil²).Dikdörtgen olup961 metre kuzeyden güneye ve 753 metre doğudan batıya uzunluğundadır. Bu kompleks 6 metre derinlik52 metre kale hendeği ve 8 metre duvar yüksekliği ile etrafı çevrilir.Yasak Şehir Beijing'in duvarlı şehri olarak eski zamanlardan kalma merkez olması için dizayn edildi.Serbestçe etrafı kuşatılırduvarlı alan imparatorluk şehri olarak adlandırılır.imparatorluk şehri iç şehir ile sarılıronun güneyi şehir dışına açılır.Yasak Şehir kalıntıları Beijing'in projesinde önemlidir.Merkez kuzey-güney ekseni Beijing'in merkezinde kalır.Bu eksen güneye doğru Tiananmen kapısı ve Tiananmen meydanı'na gider.Çin Halk Cumhuriyeti'nin seramoni meydanıdır.Kuzeyde doğruca Çan Kulesi'ne ve Davul Kulesi'ne uzanır.İç şehrin kuzeyinde dünya tapınağıbatısında ay tapınağıdoğusunda güneş tapınağı yer alır.Dış şehrin güneyinde yanyana olan iki tapınaktan soldaki tarım tapınağısağdaki ise cennet (gök)tapınağıdır.

Yasak Şehir 7.9 metre yüksekliğinde kale duvarları ve 52 metre genişliğinde kale hendeği ile çevrilir.Kuzey ve güney duvarları arasındaki uzaklık 960 metredir.Doğu batı duvarları arası mesafe ise 750 metredir.Duvarların taban genişliği 8.62 metre olupüste gidildikçe azalarak incelir ve 6.66 metre olur. Top hücümlarına dayanması için bu şekilde dizayn edilmiştir.Bu duvarlar sarayı savunmak ve tutmak için hizmet ederler.Onlar Rammed earth core(vurarak yerleştirilmiş toprak özü) ile inşa edilmişlerdir.Yüzeyler her iki tarafta da üç kat pişmiş tuğla ile kaplıdır.Yarıklar ve çatlaklar harç ile doldurulmuştur.Duvarların dört köşesinde kuleler oturur anlaşılması zor çatı 72 çatı sırtı yeniden meydana getirilen Prens Teng köşkü ve Sarı Turna kuşu köşkü ile öğünen.Çünkü onlar Song Hanedanlığı'nın ressamlığında meydana çıkmıştır.Kuleler sarayın dış duvarlarda en iyi görünen parçalarıydı halk tabakasından olan insanlar için.Ve pekçok hikaye onlara iliştirildi.