Pamukkale kaynak sularının kirecinden oluşmuş bir tepe. Türkiye'nin en tanınmış doğa harikasıdır; ve Denizli'dedir. Pamukkale 2700 metre uzunluğunda ve yüksekliği 160 metredir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 20 km uzaklıktan görmek mümkündür. Tepesinde antik Roma'lılardan kalma kutsal şehir Hierapolis adlı antik şehir bulunur.
20'nci yüzyılda Pamukkale'nin güzelliğini kendi gözleriyle görmek isteyen turistlerin akınlarıyla başa çıkabilmek için gitgide daha çok oteller inşa edildi. O zamanlarda çok hasar meydana geldi. Bazı otellerin inşa edilebilmesi için antik şehir Hierapolis'in bir kısmı yıkıldı. Pamukkale'nin sıcak kaynak suyu otellerin banyolarına havuzlarına aktarıldı. Suyu kesilen Pamukkale günden güne sararıp renk degiştirmeye başladı.
Pamukkale Kaplıcaları
İl merkezine 18km uzaklıkta bulunan eski Hierapolis kentinin bulunduğu alandır. Travertenler yaratan karstik alanlardan çıkan sular; bünyesindeki kireç çözeltisi genellikle beyaz renkte ve pamuk balyalarını andıran kalker tüflerini Pamukkale travertenlerini oluşturmaktadır.
Pamukkale termal suyunun tedavi edici özelliği çok eski çağlardan beri anlaşılmış yüzyıllar sonra şifa niteliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaynaklar etrafında dini ayinler yapılmış şenlikler düzenlenmiş büyük devlet adamları ve zengin kişiler antik dönemde tedavileri için Hierapolis'e gelmişlerdir.

GEZİLECEK YERLER
Apollon Tapınağı
: Mevcut tapınak eski ve dini mağara olarak bilinen Plutonion üzerine kurulmuştur. Yerli halkın en eski dini merkezi olan bu yerde Apollon bölgenin Ana Tanrıçası Kybele ile buluşmuştur. Eski kaynaklar Ana Tanrıça Kybele rahibinin bu mağaraya indiğini ve zehirli gazdan etkilenmediğini bildirirler. Apollon Tapınağı'nda üst yapıya ait kalıntılar MS. 3. yüzyıldan geriye gitmemektedir. Tapınak alanına geniş basamaklarla çıkılır.
Tiyatro: Yamaca yaslanmış tüm cephesiyle birlikte korunabilen büyük bir yapıdır. İnşasına MS. 60 yılında olan büyük depremin ardından Flaviuslar döneminde MS. 62 yılında başlanmış MS. 206 yılında tamamlanmıştır. 50 oturma sırası bulunur ve 8 merdivenle 7 bölüme ayrılmıştır. Caveanın tam ortasından geçen diozomaya her iki yandan tonozlu birer geçit ile girilir. Sütunların arası heykellerle süslenmiş olup burada yapılan kazılar sırasında bol miktarda heykel bulunmuştur. Sahne arkasındaki duvarlarda ise mermer kabartmalar yer alır.
Nekropol : Batıdaki traverten alanları dışında kalan üç yönde nekropol alanları bulunmaktadır. Bunlar yoğunlukla Tripolis-Sardes'e giden kuzey yolunun ve Laodikeia-Colossae'ye giden güney yolunun iki tarafında yer alır. Mezarlarda kireçtaşı ve mermer kullanılmıştır. Mermer kullanımı daha çok lahit tiplerinde görülür. Kuzey nekropolü erken Hıristiyanlık dönemine kadar karakteristik lahitleri mezar tiplerini ve mezar anıtlarını bir arada içerir. Kentte görülen mezarlar lahit tümülüs ve ev tipi mezarlardır. Konut mimarisini anımsatan mezar yapıları nekropolün en önemli elemanlarıdır
Laodikeia
: Çürüksu (Lykos) ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok "Lykos'un kıyısındaki Laodikeia" şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodikeia'nın adı verilmiştir.
Laodikeia MÖ. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalılar da Laodikeia'ya özel bir önem vermişler ve Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus'unun merkezi yapmışlardır.
İmparator Caracalla zamanında Laodikeia'da bir seri kaliteli sikke basılmıştır. Laodikeia halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı yapılmıştır. Küçük Asya'nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması Hıristiyanlığın burada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. MS. 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem kenti yerle bir etmiştir.
Laodikeia'nın Yapıları

Büyük Tiyatro:
Antik kentin kuzeydoğu tarafında araziye uygun olarak Roma inşa tarzında yapılmıştır. Sahnesi tamamen yıkılmış olup cavea (seyircilerin oturduğu bölüm)ve orkestrası(sahnenin önündeki koro veya oyuncuların yer aldığı bölüm) oldukça sağlam durumdadır. Yaklaşık 20.000 kişiliktir.
Küçük Tiyatro
: Büyük tiyatronun 300 metre kadar kuzeybatısında yer almaktadır. Araziye uygun olarak Roma tarzında inşa edilmiştir. Scenesi (sahne)tamamen yıkılmış olup cavea ve orkestrasında da bozulmalar mevcuttur. Yaklaşık 15.000 kişi alabilecek büyüklüktedir.
Stadyum ve Cimnazyum
: Kentin güneybatısında doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Stadyumun ek yapıları ile cimnazyum bir bütünlük teşkil edecek şekilde yapılmıştır. MS. 79 yıllarında yapılan stadyumun uzunluğu 350 metre genişliği 60 metredir. Amfiteatr şeklinde yapılmış olan yapının 24 oturma basamak sırası bulunmaktadır. Büyük bölümü tahrip olmuştur. MS. 2.yy. 'da yapılan cimnazyumun Proconsul Gargilius Antioius tarafından inşa ettirilerek İmparator Hadrianus ve eşi Sabina'ya ithaf edildiğine dair yazıt bulunmuştur.
Anıtsal Çeşme
: Kentin ana caddesi ile ara caddesi köşesinde yer almaktadır. Roma dönemi yapısıdır. İki cepheli olarak yapılmış havuz ve nişleri vardır. Bizans zamanında onarım görmüştür.
Meclis Binası
: Kentin güneybatısındadır. Dikdörtgen planlı olan anıtsal yapı doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Ana giriş doğu cephesindedir.
Zeus Tapınağı
: Antik Laodikeia kentinin sütunlu caddesinin doğu kesiminde küçük tiyatro ile Nymphaeum (anıtsal çeşme)arasında bulunmaktadır.
Büyük Kilise
: Sütunlu caddenin güneyinde caddeye bitişik olarak inşa edilmiştir. Sadece taşıyıcı bölümlerinden bir kısmı ayakta kalmıştır. Ana giriş kilisenin batısındadır.
NASIL GİDİLİR
İstanbul' dan 8 saatlik bir yolculukla Denizli' ye ulaşılır.Denizli'ye vardığınızda 1 km kadar düz gidin şehrin tam ortasından geçen geniş yol üzerinde... Pamukkale tabelasını göreceksiniz. Sola dönüp 3 km daha gitiğinizde doğa harikası Pamukkale'desiniz.

NE YENİR
Klasik yemeklerin dışında yöresel yemekleri de deneye bilirsiniz.
-Pamukkale Kebabı
-Pamukkale Pastası
-Mumbar Dolması
-Patlıcan Kebap
-Denizli Mantısı
-Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi
Pamukkale yöresine özgü yemeklerdir.
Meraklısına duyurulur......

PAMUKKALE'DE NELER YAPABİLİRSİNİZ
-Hierapolis ve Laodikeia Antik Kentlerini gezebilirsiniz.
-Apollon Tapınağını ziyaret edebilirsiniz.
-Eşsiz güzellikteki travertenleri görebilirsiniz.
-Nekropol Antik kentini ziyaret edebilirsiniz.
-Zeus Tapınağını görebilirsiniz.
-Meşhur Pamukkale Kaplıcalarına girebilirsiniz.
-Yeşildere Şelalesi ve çevresini gezebilirsiniz.
-Pamukkale Arkeoloji müzesini ziyaret edebilirsiniz.

TATİLCİLER İÇİN TELEFON REHBERİ


Devlet Hastanesi
+90 258 263 93 11
Eyfel Taksi
+90 258 265 45 80
Özel Ege Hastanesi
+90 258 264 01 51
İmaj Güzellik Salonu
+90 258 263 32 23
Asu Rent A Car
+90 258 264 67 90
Armoni Bar
+90 258 211 33 08
Beyaz Saray Restaurant
+90 258 211 30 34
İkbal Restaurant
+90 258 211 92 52
Sağlık Taksi
+90 258 261 35 95
Avail Turizm
+90 258 263 21 47
Liman Cafe
+90 258 213 44 43