Türkçesi Olduğu Hâlde Fransızcasını

Kullanmaya Devam mı?


Ne kadar uysal hoşgörülü bir ulusuz! Kendi değerlerimizi içimizde gizleyip başkalarının değerlerini öne çıkarmaktan geri kalmayız!

Yabancı olan her şeye karşı ilgimiz muhabbetimiz var. Bu ilginin kendi değerlerimizi yozlaştırdığını umursamayız. Yeter ki yabancı olsun. Bize yabancı olan soyut somut nesneleri adları gelenek görenekleri davranışları kendimize mal ederken iyisini kötüsünü de ayırt etmeyiz. Bu durumun örneklerini bilim adamında devlet adamında öğrencide kısaca aydın kesimin her katında çok açık bir biçimde görmekteyiz. Yetenek yarışması programlarında Türk gençleri Michael Jackson’ın dansıyla yeteneğini ortaya koymaya çalışıyor. Muhabir yaralandı yerine yara aldı diyor. Nasıl oluyor da başlıklı kâğıt açık ve anlaşılır bir terimken bunun yerine devlet memuru antet (Fr. en-tete) antetli kâğıt sözünü kullanıyor. Size döneceğim diye çeviri diline heves ediliyor.

Bütün bunların altında yatan duygu nedir?
Tanzimat Döneminden bu yana yabancı olan her şeyi anında benimsemeye kullanmaya devam edegelmişiz. “Alafrangalık” benliğimize işlemiş. Yalnızca iki yüz yıldan bu yana kullandığımız Fransızca şu adaptasyon kelimesine ve kapsamına bakınız. Seyirlik oyunlarımızın birçoğu adaptasyon. Keşanlı Ali Destanı Yedi Kocalı Hürmüz gibi bazı oyunlar dışında yeni diye ortaya koyduklarımız adaptasyon; Ahmet Vefik Paşa’dan Abdülhak Hamit’e ve bugün seyirlik eserlere dizilere bakınız çoğu adaptasyon. Yaratıcılığımızı adaptasyon köreltmiştir.

Adaptasyon ile ulusal edebiyat ulusal dil ulusal sanat yapılamayacağı dikkate alınmamış. Başka bir ulusun edebiyatıyla başka bir ulusun kelimeleri ve sanat ürünleriyle zevklerimizi duygularımızı kederlerimizi sevinçlerimizi mutluluğumuzu ifade etmeye çalışmışız. Buna karşılık yazarımız sanatçımız bilim adamımız adaptasyon’u ve onun gerekliliğini bugün bile dilinden düşürmemiştir.

Bu kısa belirlemeden sonra yukarıda özellikle kullandığım adaptasyon terimine gelelim. Cumhuriyet Döneminde adaptasyon kelimesini uyarlama diye karşılamışız. Yukarıdaki adaptasyon yerine uyarlama kelimesini koyduğumuzda herhangi bir anlatım eksikliğinin yaşanmadığı görülecektir.

Bugün TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde adaptasyon tanımlanmamış karşısına yalnızca uyarlama yazılmış. Bu uygulamanın bir anlamı olmalı diye düşünmek gerekir. Sözlüğe bakan herkes bunun anlamını uyarlama maddesinde bulacak ve böylece kişi uyarlama’ya yönlendirilmiş olacak.

Dilimizde bir de aynı kökten adaptör var. Bu söz ise sözlükte uyarlayıcı sözü ile karşılanmış. Bunların yanında aynı kökten aslında uydurma olan bir söz daha var: adapte. Adaptasyon’un sıfatı olarak yapılmış adapte etmek diye yardımcı fiille birlikte kullanılıyor. Hadi bunu da kabul edelim. Türkçe bu kelimeyi de karşılayabilmiş uyarlamak uyarlanmak.

Günümüzde Fransa ile ilgili siyasi haberleri konu edenlerin sorunu köşelerine taşıyanların pek çoğunun dilinde uyarlama bulamazsınız. Onlar jenerasyon manipülasyon manüpile etmek deklare deklarasyon adapte etmek adaptasyon’u özenle seçerler.

Sabahları gazetelerdeki haber başlıklarını veren TRT sunucusu heyecanla bazen de öfkeyle haberini duyururken ilk sayfasındaki üst başlığı haber başlığını sürmanşet (Fr. sur manchette) diye telaffuz ediyor veya başlıkta yerine manşette diye söze başlıyor. Cumhuriyetin bu genç bayanlarının genç erkeklerinin diline cankurtaran yerine ambulans yakışmıyor.

Akşam haberlerinde konuşan devlet adamı düzenleme yerine dilinden organizasyon’u düşürmüyor. Bu durumlar şüphesiz dile karşı bir umursamazlık içinde olduğumuzu gösteriyor. Bizim dışımızdaki ileri ülkelerde aydınlar dil karışısında titiz olmaya çalışır. Araplar da bu konuda duyarlıdır.

Bozuk çalışmayan kullanım dışı kalan bir asansörün kapısına Türk işçisi out of order levhasını asabiliyor! Türk gazeteci game over diye başlık atabiliyor!

Türk esnafı tabelasını İngiliz alfabesindeki harflerden yararlanarak yazdırabiliyor. Sanatçı sahnedeyken şarkılarını dinleyenlere bir öneride bulunuyor:

“Gelin bugün birbirinize I love you söyleyin. Ona göre “Seni seviyorum” basit ve yerli bir ifade oluyor. Kibar görgülü nazik ince gibi daha başka kelimeleri bir yana bırakıp centılmen (Fr. gentleman) demek kişide ayrıcalık yaratıyor!

İyi hatırlarım sabahleyin birbirine bonjur (Fr. bonjour) diye hitap edenler vardı. Fransızca bonsuvar (bonsoiree) sözünü de iyi geceler için kullanırlardı. O tarihlerde yazılan romanlarda bunların örneklerini bulmak mümkündür.

“İyi” anlamındaki bon sözü bir de bonservis (Fr. bon service) sözünde yaşıyor. Ayrıca aynı kelimeden yapılmış bir de Fransızca bonkör (Fr. boncoeur) var dilimizde.

Gece sahnelenen oyunun adı bizde suare (Fr. soirèee) dir. Neyse ki mersi (Frmerci)’den yavaş yavaş kurtulmaya başladık.

Tren vagon kondüktör gar ray istasyon kuşet gişe bilet vb. demir yolu ulaşımıyla ilgili yabancı kelimelerden birkaçıdır. Bunlardan kurtulmak herhâlde artık mümkün olmayacak ve bu seyahat terimlerinin tamamı Fransızca olan kelimelerle geçecek. Bunlardan ray vagon kondüktör (i)stasyon İngilizcede de aynı yazımla kullanılır. Şimdilik demir yolu kelimesiyle avunmaktan başka çaremiz kalmadı. Fransızca “yürü” anlamına gelen marş (marche) bir askerî terim olarak Türkçede yaşar. Aynı kelimeden bir de demir yolu terimi marşandiz (Fr. marchandise) var. İşleviyle uyuşmayan kelimeye Türkçede bulunan yük treni sözü bile sözlüklerin sayfaları arasında kalmıştır.

Bu manzara yalnızca demir yolu ile ilgili kelimelerde görülmez. Giyim kuşam adlarımız da bundan farklı değildir. Giyim adlarımız derken Reşat Ekrem Koçu’yu hatırlamamak mümkün değil. Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü adlı eserinde Osmanlıca pek çok eski giyim adları arasında Türkçe adları da ele alır: Arkalık bürgü bürüncük dolak dolama sıkma yeldirme topukdöven vb. Şimdi gömlek ayakkabı dışında giysi adlarının nerdeyse tamamı yabancı. Hele şu melon şapka kelimesine bakınız. Eloğlu kavun (melon) kelimesinden şapka adı türetmiş siperi çepeçevre ortası kabarık kavun biçiminde bu şapkayı adıyla birlikte bize satmış. Bir zamanlar bunun Türkçesi melon mu mölon mu diye tartışılmıştı (mölon için Ragıp Akyavaş Asitane I Diyanet İşleri Yayını). Şu yemek listesinin Fransızca adı bile menü mü mönü mü diye Türk dili bilim adamları arasında tartışılmıştı. Yabancı kelimelere gelince onların telaffuzu ve yazımı konusunda çok duyarlıyız!

Şu son günlerde Fransa’nın kasıtlı hareketi karşısında tepkimizi gösterip kendi değerlerimizi öne çıkaracaksak önce yabancı kelimelerden dilimizin arılaştırılması gerektiği üzerinde durmalıyız. Burada dile yerleşmiş Türkçede karşılığı bulunmamış Fransızca kökenli lise polis jandarma apolet ampulapartman rol bütçe daktilo büfe beton akordiyon kelimeleri üzerinde durmuyorum. Türkçeleri bulunmuş ve yaygınlaşmış karşılıkları dile getirmeye çalışıyorum.

Afiş (Fr. affiché) kelimesi de Fransızcadır. Türkçesi var. Yazmak fiilinden türetilmiş yazı örneğine bakılarak asmak fiilinden ası türetilmiş. Yapısı kurallı olan ası elli yıldan bu yana sözlüklerde karşılık olarak durur. Türkçesini kullanmakta istekli olunmadığını için ası gereği gibi yayılmadı. Açığa vurmak gibi pırıl pırıl bir deyimimiz varken bunun yerine afişe etmek günümüzde de
sıkça kullanılmaktadır. Sözlüklerimiz afiş’e karşılık olarak ası’yı gösterirken afişçi ve afişçilik kelimelerine asıcı asıcılık karşılıklarını göstermemiş.

Türkçe ekler aldığı için afişçi ve afişçilik’i artık Türkçe saymanın garipliği üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. Bir örnek daha vereyim. Fransızca arşiv (archives) Türkçesi belgelik. Arşiv dile girdikten bir müddet sonra bunun arşivci arşivcilik arşivlemek türevleri oluşmuş. Sonraları aklımız başımıza gelmiş ve arşiv’e belgelik karşılığını bulmuşuz bu kez türevlerini aynı kelimeden yararlanarak karşılamak mümkün olmamış. Bugün de İngilizceden gelen kelimelerde aynı durumu yaşanmakta göz göre göre bu gelişmeye müdahale edemiyoruz. Bunlara dikkat eden bu gelişmeleri izleyen kendine dert eden aydınımız artık kalmadı.

Yabancı kelimeler konusu derslerimde geçerken öğrenci soruyor: Hocam bu durum karşısında bir gün Türkçe ölü bir dil olur mu? Elbet de olmaz ama dil yozlaşır yabancılaşır dilin üretkenliği körleşir.

Bugün artık halk da öğrenci de devlet adamı da Fransa’da gündeme gelen siyasi konuyla ilgili olarak tepkilidir. Ancak bu ulusun kelimelerinin örümcek ağı gibi Türkçeyi sardığına kimse aldırmıyor kimse “Ben bundan sonra Fransızca alternatif demeyeceğim; tepkimi hiç olmazsa böyle göstereceğim alternatif için yerine göre seçenek yerine göre değişik kelimelerini kullanacağım; yazımı karışık söyleyişi zor reaksiyon (Fr. rèaction) için tepkime kelimesini tercih edeceğim” demeyi aklından geçirmiyor. Fizikçimiz “Artık ben bundan sonra dalgalı akım diyeceğim derslerde öğrencilerime dalgalı akım terimini kullanmalarını alternatif akım dememelerini öğütleyeceğim” diyebilecek mi? Düşünüyorum da acaba ülkemizde böyle bir eğilimi kaç kişi gösterebilir?

Bunu saçma anlamsız bulan çok aydınımızın çıkacağını tahmin edebiliyorum. Bilim adamımızın asalaksavar gibi bitişik yazılan anlamlı kelime yerine Fransızca antiparazit (Fr. antiparasite) kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Hâlâ ortaöğretimde Fransızca apostrof (apostrophe) parantez (parenthèse) terimleri geçiyor. Kesme kesme işareti kesme imi veya ayraç terimlerini kullanmayan kitabında apostrof apostrof işareti parantez işareti terimlerini kullanan bilginimizi bu tutumundan dolayı kınıyorum.

Yükseköğretimde ablatif (ayrılma durumu) akuzatif (yükleme durumu) ekvatif (eşitlik durumu) analoji (benzeşme benzetme örnekseme örnekleme) metot (yöntem) semantik (anlam bilimi) nüans (anlam inceliği) gibi terimleri tercih eden Türk dili öğretim üyelerinin bu tutumuna bir anlam veremiyorum.

Cumhuriyet Döneminde “küre biçiminde” anlamındaki küreyvi kelimesiyle yapılmış olan eski küreyvi hamra küreyvi beyza terimleri yuvarlamak fiilinin kökü olan yuvar kelimesinden yararlanarak alyuvar akyuvar biçiminde karşılandı ve bitişik yazıldı. Eski terimdeki hamra kelimesi al; beyza ise ak sözünün çevirileridir. Vücut sıvılarında bulunan yuvarlak hücreler için verilmiş olan bu adlara bakıp ve küre sözünü dikkate alarak Fransızca atmosfer (atmosphere) için de hava yuvarı karşılığı bulunmuş. Ne yazık ki bu uygun ve kurallı karşılık yayılmadı. Şimdi yayın organlarında hava durumunu bildirenler hava yuvarı diyebilme cesaretini gösterebilir mi? Müdürleri buna izin verecek mi?

Sanmıyorum.
Bugün de kullandığımız Arapça kökenli faal faaliyet için Türkçede etkin etkinlik biçiminde iki öneride bulunulmuştur.

Etkin ve etkinlik uzun bir süre özellikle bilim dallarında kullanılmaya başlandı. Ama ne oldu da faal faaliyet
ile etkin etkinlik yerini son yıllarda aktif aktivite’ye bıraktı? Bilim dallarında kullanılan bir de etkincilik terimi var. Onun yerine de aktivizm geçmeye başladı. Burada gözden kaçırılan bir durum bulunmaktadır. Bulunan bir karşılık onun türevlerini de davet ediyor. Etkin etkinlik etkincilik etkinleşmek etkinleştirmek türevleriyle dil zenginleşiyor ihtiyaçlar Türkçe olarak karşılanabiliyor.

Aktif rol oynadı yerine etkin rol oynadı derken herhangi bir anlam kaybı olmuyor. Buna rağmen insanımız kısır aktif ve aktivite sözlerini kullanmakta ısrar ediyor.

Türkçe başta Fransızca olmak üzere Batı dillerinin etkisinde fazlasıyla kalmıştır. Eskiden astronomi’nin adı heyet idi. Cumhuriyet Döneminde bu terime önce gökbilim diye karşılık bulundu sonra gök bilimi yazımı Türkçe kurallar bakımından daha doğru sayıldı. Astronomi beraberinde sıfatı olan astronomik kelimesini de getirmiştir. Bu da gök bilimsel terimiyle Türkçe olarak ifade edildi. Bilim hayatında astronomik birim diye bir terim daha var.

Yer ile güneş arasındaki 93 milyon mil mesafe için kullanılır. Uzaklık anlatan bu sözden hareket edilerek astronomik kelimesi bir de “çok yüksek aşırı” anlamlarında örnek olarak astronomik rakamlar diye Türkçede mecaz anlamda da kullanıldı ve sözlüklerimizde bu anlamıyla da yer etti.

Bir yabancı kelime terim özelliğinden çıkıp dilde yan ve mecaz anlamlar kazandıktan sonra onların Türkçeleştirilmesi artık mümkün olmamaktadır. Bu hususu unutmamak gerekir.

Bir başka örnek üzerinde de duralım. Örnekseme bir dil bilimi terimidir. Buna örnekleme de diyoruz. Z. Korkmaz Gramer Terimleri (TDK 2010) adlı kitabında bu kavramı yakıştırma terimiyle karşılamış. Bir kelime örnek alınarak aynı yapıda bir başka kelime daha türetmeye örnekseme diyoruz. Bu terim yabancı dil öğretiminde de kullanılıyor. Ayrıca çocukların dil eğitiminde de bu yola başvuruluyor. Bu bakımdan analoji (Fr. analogie)’ye Türkçenin ihtiyacı kalmamıştır.

Fransızca barometre (baromètre) için türetilmiş basınçölçer kelimesine bakarak metre ile kurulmuş bütün yabancı kelimeleri ölçer ile karşılayabiliriz. Keşke bu tür yabancı kelimedeki ilk kelimeyi de Türkçe olarak karşılayabilseydik.

Birçoğu element adı olan azot alkol asit gibi kelimeler uluslararası terimler sayılmış. Azotometre (azotomètre) alkolometre (alcoolmètre) asidimetre (acidimètre) kelimelerini zorunlu olarak azotölçer alkolölçer asitölçer diye karşılıyoruz.

Fransa’nın oy kaygısıyla aldığı karar üzerine tepkisini gösteren siyaset adamlarımızın halk oylaması meclis milletvekili gibi dilde karşılıkları olan kelimeler yerine Fransızca referandum parlamento parlamenter kelimelerini kullandıklarını gördükçe bunu bir bilinçsizlik örneği olarak değerlendiriyorum.

Birilerinin bu tutum içinde olanları uyarması gerekir.

Eskiden bazı bilinçli düşünce adamlarımız böyle bir yabancı kelimeyi kullanırken onu cümlede tırnak içine alırdı. Bazen de basım sırasında koyu dizdirirdi. Örnek: Bu bana “orijinal” bir fikir olarak geldi. Bu bana original bir fikir olarak geldi. diye iki tür yazım kullanırlardı. Böyle bir yazımda verilmek istenen ileti şuydu: Bu kelimenin yabancı olduğunu biliyorum ama Türkçe bir karşılık bulamadığım için bunu kullanmak zorundayım. Bu titizlik de artık görülmez oldu.

“Güçlü korku evham” anlamındaki fobi (Fr. phobie) sözünün Türkçedeki karşılığı yılgı’dır. Bundan yapılmış Fransızca agarafobi’ye Türkçede alan korkusu diye karşılık bulunmuştur. Ruh bilimcilerin birçoğu bu terimi kullanıyor.

Basında ise tercih edilen agarafobi’dir. Fransızca agresif (agressif) aydınımızın dilinden düşmüyor. Bunun yanında saldırgan sözü neden tercih edilmiyor? İlkel mi bulunuyor bilemiyorum. Basının yabancı kelimeleri özenle seçip kullanmalarına akıl erdirmek zor. Bunun gibi sayılı yabancı kelimelere daha yüzlercesini ekleyebiliriz.

Fransız meclisinin bize karşı olan tutumu dostane değildir. Bu hareket İstiklal Savaşı’ndan bu yana hâlâ yakamızı bırakmayanların olduğunu gösteriyor. Türk halkı bunun farkındadır. Dilde Türkçesi olan Fransızca kelimeleri kullanmayarak biz de bir tepki gösterebiliriz. Önce okullardan işe başlamalıyız. Bu konuda öğretmelerimizin bilinçli duyarlı olmasını bekliyoruz.