Türkçe'mizdeki Rekorlar


» En uzun kelime:muvaffakiyetsizleştiricileştir iveremeyebilecekleri mizdenmişsinizcesine

» Türk Dil Kurumu'ndaki en uzun kelime: kuyruksallayangiller

» En uzun palendromik kelime: esneyemeyense

» Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalaraaralamamaları

» En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime:mücadelecileşiveremeyebileceği mizin

» Harf tekrarı içermeyen en uzun kelime: (ekli) hüpletiyormuşsanız (eksiz) konseptüalizm

» Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyetmahkumiyet

» Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki

» Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş

» En uzun kısaltma: iYSSKSiiD (iş Yerinde Sağlık Sağlık Korunması ve Sigorta ile ilgili Danışma )

» En çok anlamı olan kelime: çıkmak (Türk Dil Kurumu'nda 58 anlamı sayılmış)

» Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın

» En çok anlamdaş: tuvalet ayakyolu memişhane apteshane kenef hela yüznumara kademhane (8)


Bir harfi en çok içeren kelimeler :

» alafrangalaştıramayacaklardansalar
» beybabalaşabilen
» seccadecileşecek
» çiçekçiymişçesine
» didindirdiklerimizdendir
» gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler
» şeffaf
» gepgergin
» dağdağasızlığa
» hahhah
» sıkıntısızlaştırıcılığınızın
» kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmiş siniz
» jeoloji
» kikirikleşecektik
» tellallaşılabilmeli
» mükemmelleşemememmiş
» anneanneninkininsin
» otokontrolsüzleşiyor
» mösyö
» papazlaşıp
» muharrirleştirivermişlerdir
» hassasiyetsizleşseymişsin
» şişikleşmişmiş
» tattırttıktan
» unutturuculuğumuzunmuş
» düşündürttürücülüğümüzünmüş
» verevleşivermek
» yayımlayamayayım
» lezzetsizleşemezseniz

Harf sayıları:

» 2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe
» 3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya yamayamamama
» 4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla
» 5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım
» içindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse
» içindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının
» içindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime:törpüleyemiyormuşsanız
» içinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime:gölcükleştiriyormuşsanız

Sesliler ve sessizler:

» Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile iade
» Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks sprint
» Ardarda en çok sesli: suiistimal
» Ardarda en çok sessiz: angström
» Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok):badanalayamayacaklardansalar
» Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:

» 3 harfli: kaç kah kak kal kam kan kap kar kas kaş kat kav kaykaz
» 4 harfli: kaba kaça kafa kaka kala kama kana kapa kara kasakaya kaza
» 5 harfli: kabak kaçak kalak kapak kavak kayak kazak
» 6 harfli: telkin temkin tepkin terkin teskin
» 7 harfli: saramaz taramaz yaramaz

En çok anagram:

» 3 harf: aks ask kas sak
» 4 harf: aksı asık askı ıska kası kısa sakı sıka
» 5 harf: çakır çarık çarkı çıkar çıkra çırak kaçır kıraç arkçıırkça
» 6 harf: aramak arkama kamara karama makara

Harf sırası:

» Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz
» En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız
» Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca
» En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak
» Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz
» Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur on mıh feda!

Atasözleri ve deyimler:

» En uzun atasözü: Erken kalkan yol alır erken evlenen döl alır
» En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz
» En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice
» En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek
» En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler yerim dar demiş; yer göstermişler yenim dar demiş

Özel isimler:

» En uzun ad: Abdulmuttalip
» En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından
» En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda
» En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz
» En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz
» En uzun il adı: Afyonkarahisar
» En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar
» En uzun cadde sokak adı: Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak

Diğer dillerde de anlamı olan en uzun sözcükler:

» Almanca: kalender (Almanca'da "takvim")
» ingilizce: orangutan (iki dilde de aynı anlamda)