En Uzun Kelime


En uzun kelime:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekleri mizdenmişsinizcesine...

En uzun kelime için açıklama: Kötü amaçların güdüldüğü bir öğretmen okulundayız. Yetiştirilen öğretmenlere öğrencileri nasıl muvaffakiyetsizleştirecekleri öğretiliyor.

Yani öğretmenler birer muvaffakiyetsizleştirici olarak yetiştiriliyorlar. Fakat öğretmenlerden biri muvaffakiyetsizleştirici olmayı yani muvaffakiyetsizleştiricileştirilmeyi reddediyor. Bu konuda ileri geri konuşuyor.

Bütün öğretmenleri kolayca muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebileceğini düşünen okul müdürü bu duruma sinirleniyor ve söz konusu öğretmeni makamına çağırıp ona diyor ki; "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilece kler imizdenmişsinizcesine laflar ediyormuşsunuz ha? ..."

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara aralamamaları (13)

Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf

En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız (18 )

Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime: konseptüalizm (13)

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet mahkûmiyet (10)

En fazla i içeren kelime: kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmiş
Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12)

Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)

En uzun kısaltma: İYSSKSİİD
İş Yerinde Sağlık Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi).
Kaynak: Kısa Adlar ve Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan S.Tuncay İ.Gönülal

En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK’ da 58 anlamı sayılmış)

Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan han Kaan kağan

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın
(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali karın kelimesi.)

En çok anlamdaş: tuvalet ayakyolu memişhane apteshane kenef helâ yüznumara kademhane

Bir harfi en çok içeren kelimeler:
alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)
beybabalaşabilen
seccadecileşecekmişsinizcesine
çiçekçiymişçesine
didindirdiklerimizdendir
gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler
...(daha artıyorlar)

Harf Sayıları
2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe
3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya yamayamamama (12)
4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)
5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)
(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)

İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20)

Sesliler Ve Sessizler
Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile iade (3/1)
Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks sprint (5/1)
Ardı ardına en çok sesli: suiistimal maaile
Ardı ardına en çok sessiz: angström
Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)
Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:
3 harfli: ban can çan dan fan han kan lan pan san şan tan van yan zan (15)
4 harfli: kaba kaça kafa kaka kala kama kana kapa kara kasa kaya kaza (12)
5 harfli: kabın kaçın kadın kalın kapın karın kaşın katın kayın
(kabın: kap + tamlayan eki; kapın: kapı + iyelik eki; katın: katmak eylemi 2. çoğul kişi emir kipi.)
6 harfli: sarmak sarmal sarmam sarman sarmaş sarmaz
7 harfli: çekinik çekinim çekinin çekinip çekinir çekiniş çekiniz

En çok anagram:
3 harf: aks ask kas sak
4 harf: aksı asık askı ıska kası kısa sakı sıka
5 harf: çakır çarık çarkı çıkar çıkra çırak kaçır kıraç arkçı ırkça (10)
6 harf: kelime ekilme eklemi melike kileme ekelim emekli ekimle ekmeli lekemi (10)
7 harf: akıldır aklıdır alırdık darılık kaldırı kalırdı kıladır kılardı lakırdı

Atasözleri ve deyimler:
En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)
En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)
En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)
En uzun fiil-deyim: Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42)
En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler yerim dar demiş; yer göstermişler yenim dar demiş. (59)

Özel isimler:
En uzun ad: Abdulmuttalip (13)
En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)
(Balıkesir telefon rehberinden)
En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda
En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz
En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz
(Son iki rekor için kaynak ÖSYM'nin veritabanıdır.)
En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)
En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)
En uzun cadde sokak adı: Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi İstanbul-Bostancı (28 )