İğretileme (İstiare) Nedir?


İğretileme (istiare) Benzetme amacıyla bir Sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır.

İğretileme (İstiare)

"Kurban olamkurban olam

Beşikte yatan kuzuya"

Kuzu beşikte yatmaz." Kuzu" sözcüğüyle "Bebek" amaçlanıyor. Aralarında benzetme ilgisi de var.

" Bebek " yerinebenzetme amacıyla "Kuzu" dendiği için bu byitte iğretileme sanatı yapılmış oluyor.

"Bir çicek uğruna nasıl da bitmiş

O Karlı dağların kurdu."

"Çiçek" sözcüğü "Güzelincegenç kız"yerine; "Kurt" sözcüğü "İşini iyi bilen erkek" yerine

kullanışmıştır.Aralarında benzetme ilgisi de olduğu için beyitte iğretilme sanatı vardır.