Türk Harflerinin Kabul Ve Tatbiki Hakkında Kanun


Kanun Numurası :
1353
Kabul Tarihi : 1/11/1928 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1928 Sayı: 1030
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 3
…
Madde 4 : Halk tarafından vakı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kanunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha tabela ilan reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi resmi bilcümle mevkut gayrı mevkut gazete risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.

YANİ;

Madde 4 : Halk tarafından yapılan başvurulardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1 Haziran 1929 gününe kadar geçerlidir. 1928 yılındaki kanunun başlangıcından itibaren Türkçe özel veya resmi levha tabela ilan reklam ve sinema yazıları ile aynı biçimde Türkçe özel resmi bütün süreli süreli olmayan gazete kitapçık broşür ve yayınların
Türk harfleriyle basılması ve yazılması zorunludur.

Alıntı:

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”

Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır. 1933 M.Kemal Atatürk

Atatürk Diyor ki!

* Türk demek dil demektir. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

* Kesin olarak bilinmelidir ki Türk ulusunun ulusal dili ve bengi bütün yaşamında egemen ve temel olacaktır.

* Türk dilinin kendi benliğine aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet örgütümüzün dikkatli ilgili olmasını isteriz.

* Dilin zengin ve ulusal almaşı ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçli olarak işlensin.

* Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin. — 2 Eylül 1932

* Türk demek dil demektir. Ulusun çok açık niteliklerinden birisi de dildir. Her şeyden Önce ve kesinlikle Türkçe konuşulmalıdır. — 1932

* Türkçe konuşmayan bir insan; Türk harsına Türk topluluğuna bağlılığım iddia öderse buna inanmak doğru olmaz.

* Türk affının kendi benliğine aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet örgütümüzün dikkatli ilgili olmasını isteriz. — Kasım 1937

* Ülkesini yüksek bağımsızlığım korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. — 1 Kasım 1932

Dil kültürün en önemli parçasıdır..

Dilini kaybeden bir millet benliğini kaybetmiş sayılır..

Bunun farkında olalım buna göre davranalım..

tarihte hiç bir toplum topla tüfekle yok olmamıştır
ancak kültürlerini kaybeden toplumlar yok olmuştur kültürun en önemli parçasıda dildir.

Bi kaç bişey eklemek isterim dilimiz ile ilgili
ingilizce dili hayranlarına bişey soylemek istıyorum bugün kullanılan İNGİLİZCE nin sadece 10 kelimesi gerçek ingilizcedir geri kalanı diğer dillerden toplamadır yani kırma bir dildir.

Yanlış (!) Doğru (!)
hergün her gün
heryer her yer
herşey her şey
harhangibiri herhangi biri
herbiri her biri
birgün bir gün
birşey bir şey
bir çok şey birçok şey
bir kaç şey birkaç şey
hiç bir şey hiçbir şey
pekçok pek çok
pekaz pek az

arasıra ara sıra
yanısıra yanı sıra
peşisıra peşi sıra
ardısıra ardı sıra
akşam üstü akşamüstü
suç üstü suçüstü
ayak üstü ayaküstü
terketmek terk etmek
ayırdetmek ayırt etmek
farketmek fark etmek
arzetmek arz etmek
vaadetmek vaat etmek
haketmek hak etmek
muhtacolmak muhtaç olmak
şehidolmak şehit olmak
vaz geçmek vazgeçmek
baş vurma başvurmak
ön görmek öngörmek
var saymak varsaymak
ya hut yahut
ve ya veya
yada ya da

laboratuar laboratuvar
antreman antrenman
eşortman eşofman
orjinal orijinal
yalnış yanlış
yanlız yalnız
kiprik kirpik
kirbit kibrit
anbar ambar
canbaz cambaz
çenber çember
makina makine
meyva meyve
zatüre zatürree
matba matbaa
deynek değnek
süpriz sürpriz
poaça poğaça
kordalye kurdele
sandoviç sandviç
eksoz egzoz
pardesü pardösü
ayidat aidat
pilaj plaj
tazik tazyik
traş tıraş
metod metot
ara söz arasöz
ara yön arayön

HAZIRLAYAN

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

KATKI SUNAN
Muharrem AYICI