Zail Olmak :
Ortadan Kalkmak

Örnek : Ömer eskiden beri bu lüzumu hissederdi fakat hiçbir zaman kafası bu işle bu kadar çok uğraşmamıştı. Bütün sıkıntıları zail olur yahut devam etse bile senelerin verdiği bir alışkanlık..