Hamaset :
Kahramanlık.

Örnek :
Gece yarılarına kadar Beyazıt kahvelerinde talebeden ve münevverlerden mürekkep gruplarla oturup munakaşalar mübahaseler yapar yanındakilere Şark edebiyatı tasavvuf hamaset destanları hakkinda izahat verir kimsenin anlayıp anlamadığına dinleyip dinlemediğine kulak asmadan çipil gözlerini kapayarak Taberi'den sayfalarca metni ezbere okurdu.