İltihak etmek :
katılmak.

Örnek : Bir insanın bütün varlığı ile karmakarışık ruhu esrarı çözülmemiş vücudu arzuları itiyatları ihtirasları hulasa her şeyi ile size teslim olması size iltihak etmesi ne muazzam bir şeydir.