İhsas ederek : Sezdirmek ima etmek.

Örnek:
Kimisi gençliğine mağrurdur; kimisi ihtiyarlığına ve tecrubesizliğine dayanıp böbürlenir; kimisi eskiden neydim diye övünür; kimisi ilerde neler olacağını ihsas ederek itibar kazanmak ister.