Mektebi idadi :
Lise.

Örnek : Ben de senin gibi tahsilimi yarım bıraktım öyle darülfünundan falan değil mektebi idadinin son sınıflarından ayrıldım ve defterdar olan babamın yanında bir memuriyet aldım.