İstikrah ederdim :
İğrenirdim.

Örnek : Ben kız olsam benim tipimde erkeklerden istikrah ederdim diye söylendi.