Mütefekkir
: düşünür.

Örnek : Bu büyük muharrir ve mütefekkirle çok kere beraber gezen beraber içen ve beraber düşünen fakat aynı zamanda arkadaşının her fikrine her sözüne itiraz etmeyi kendisine vazife addeden şair Emin Kamil iş güç sahibi olmayan bir mirasyediydi.